About Milan Lindovsky

This author has not yet filled in any details.
So far Milan Lindovsky has created 24 blog entries.

SVATOST SMÍŘENÍ – VELIKONOCE 2020

  Svátost smíření - velikonoce , je možné přijmout individuálně po tel. domluvě na faře, při zachování všech bezpečnostních  opatření. mobil 737 928 355 Kostel bude otevřen k modlitbě před NSO: od 08.00 hod. do 20.00 hod.   SLOVO SPRÁVCE FARNOSTI Milí bratři a sestry,   Jelikož minulé neděle se spolu nesetkáme v Božím chrámu, chci Vás alespoň touto formou ze srdce pozdravit a krátce se přimluvit. Všech Vás prosím, abyste si zachovali klid v duši a nepodléhali panice. Strach, ačkoli je přirozený, nikomu nepomůže. Nenechme se jim ochromit. Všichni jsme v Božích rukou. Pán Bůh nás nikdy neopustí. On je stále s námi a chce, abychom právě teď, my křesťané, prokázaly svou víru. Situace, v níž jsme se ocitli není snadná, ale přece nás může naučit i něčemu novému. Svět kolem nás se zastavil a přinutil nás podívat se do sebe a kolem sebe. Virus, kterého se bojíme, může být paradoxně lékem na naši individualistickou společnost a může nám pomoci k větší sounáležitosti a spoluodpovědnosti za druhých. A především může probudit v nás větší touhu po Bohu. Říká se, že nejvíce si uvědomíme, co máme, když to ztratíme. Jak krásné je dnes vidět u věřících hlad a žízeň po

SVATOST SMÍŘENÍ – VELIKONOCE 20202020-03-30T12:45:17+02:00

aktuální informace pro tyto dny „v nouzi“

Společná modlitba spojme se společně každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele. Každý den ve 20 hod. budou zvonit zvony a během toho se bude kněz v našem farním kostele sv. Jana Křtitele  modlit bez přímé účastí věřících nejen za nemocné, ale taky za občany Skřipova, Hrabství a  Jakubčovic. Mgr. Mário Račko, místní kněz tel.: +420 737 928 355   Informace a doporučení k pohřbům Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti pozůstalých.A  po zrušení současných "nouzových  opatření" pak ve společenství farnosti. Jménem biskupů Čech a Moravy Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK   Duchovní útěcha v dnešních dnech  poskytne kněz a další odborníci i po telefonu Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, tel. +420 731 402 155 Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, tel. +420 739 389 136 (9–17 h) Roman Macura, kněz, psychoterapeut, tel. +420 603 787 013 Lucie Cincialová, řeholnice, tel. +420 731 600 081 Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, tel. +420 731 646 963 Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, tel. +420 731 788 901 Pavel Stuška, kněz, tel. +420 731 621 190 Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan,

aktuální informace pro tyto dny „v nouzi“2020-03-22T14:18:22+02:00

mše svaté na TV NOE od 21.3. do 29.3.

Televize Noe odvysílá mši svatou z kaple Telepace, nabídne i přenosy s papežem   Ostrava – Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty.  Programová změna v souvislosti s šířením koronaviru COVID 19. Sobota 21. března 18:00 Mše svatá z kaple Telepace (živě) - přímý přenos bohoslužby s texty nedělní liturgie Neděle 22. března 10:30 Mše svatá z kaple Telepace (živě) - přímý přenos bohoslužby  12:00 Polední modlitba s papežem Františkem (živě) Pondělí 23. března 12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě) 7.00 Mše svatá z domu sv. Marty ve Vatikánu (ŽIVĚ) – přímý přenos bohoslužby s papežem Františkem Úterý 24. března 12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě) 7.00 Mše svatá z domu sv. Marty ve Vatikánu (ŽIVĚ) – přímý přenos bohoslužby s papežem Františkem 7.00 Mše svatá z domu sv. Marty ve Vatikánu (ŽIVĚ) – přímý přenos bohoslužby s papežem Františkem Středa 25. března 09:20 Přímý přenos generální audience papeže Františka  7.00 Mše svatá z domu sv. Marty ve Vatikánu (ŽIVĚ) – přímý přenos bohoslužby s papežem Františkem 12:00 Mše svatá z kaple

mše svaté na TV NOE od 21.3. do 29.3.2020-03-24T11:40:29+02:00

nouzový stav ve farnosti

Oznámení faráře římskokatolické farnosti Skřipov k epidemiologické situaci s SARS-COV-2 NOUZOVÝ STAV   Milí farníci, na základě vyhlášení nouzového stavu naší vládou a rozhodnutím diecézního biskupa z 13.3.2020 také v naší farnosti nebudou až do odvolání mše svaté a všem osobám otec biskup uděluje dispens od nedělní bohoslužby. Úmysly na mše, které nebudou slouženy veřejně odsloužím soukromě. V případě nutného zaopatření nebo vykonání svátosti smíření mi volejte na mobil: 737 928 355 Sledujte také hlášení Obecního úřadu Skřipov, protože je to nyní jediný způsob, jak vás hromadně informovat o změnách a novinkách. Děkuji za pochopení a nezapomínejme se modlit na společné úmysly kolem 20.00 hod. večer, jak nás k tomu vybízí papež František spolu s biskupy.   Ve Skřipově 16.03.2020 Mgr. Mario Račko, adm. římskokatolické farnosti Skřipov.  

nouzový stav ve farnosti2020-03-21T11:05:23+02:00

mše svaté v současném stavu „nouze“ a na programu TV NOE…..

Shromažďování více osob na veřejném prostranství, včetně kostelů je zakázáno.  Proto se mše svaté za přítomnosti věřících, ode dneška až do odvolání ruší. V naši farnosti se tedy budou slavit mše svaté bez účasti  věřících, privátně, ale na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Jako možnost se podílet na mších svatých je zde např. vysílání TV NOE, která denně vysílá mši  svatou. Proto sledujte program této TV Jako příklad uvádíme následující program. Televize Noe odvysílá denně mši svatou z kaple Telepace, nabídne i přenosy s papežem   Ostrava – Každý den bude televize Noe vysílat z kaple Telepace v Ostravě přímý přenos mše svaté. Mimořádně zařadí ve vybrané dny také mši svatou celebrovanou papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty. V pondělí 16. března nabídne televize divákům od 18.00 hodin nový interaktivní pořad s názvem „Uzdrav svou zem“. Programová změna v souvislosti s šířením koronaviru COVID 19. Pátek 13. března 07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty (živě) 12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě) 18:00 Modlitba za nemocné (živě) Sobota 14. března 18:00 Mše svatá z kaple Telepace (živě) - přímý přenos bohoslužby s texty nedělní liturgie Neděle 15. března 10:30 Mše svatá z kaple Telepace (živě) - přímý přenos bohoslužby z 3.

mše svaté v současném stavu „nouze“ a na programu TV NOE…..2020-03-16T23:12:44+02:00

slovo a modlitba otce biskupa Františka k současné pandemii koronaviru

SLOVO BISKUPA FRANTIŠKA K NOUZOVÉMU STAVU   Milí bratři a sestry, v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí: Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko-opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob. Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě. Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

slovo a modlitba otce biskupa Františka k současné pandemii koronaviru2020-03-16T23:14:06+02:00

pouť do Medjugorje

V letošním roce se můžeme připojit k pouti Nanebevzetí Panny Marie do Medjugorie, Bosna - Hercegovina, 25 km od Mostaru. Máme k dispozici zamluvený komfortní autobus pro 51 osob. Ubytování v soukromí u věřících rodin. Termín pondělí 10.8.2020, 18. hod od Tesca Opava. Návrat v sobotu 15.8.2020 dopoledne. Pojedeme přes noc.  Celkem tedy 4 dny na místě samém.        Cena 2 850 Kč/osoba + 62EUR/ osoba na ubytování a teplé obědy během celého pobytu. Záloha 1000,-Kč. Zájemci ať se hlásí do konce března u p.Zdenky Mazurové, Skřipov, mob: 605175733 nebo WhatsApp 777467678. Zúčastněte se i Vy pouti vedoucí ke ztišení se a obnovení ducha i zdraví

pouť do Medjugorje2020-03-08T15:13:39+02:00

Skřipovská kněžská stopa……

V dnešní době probíhá rekonstrukce fulneckého kostela Nejsvětější Trojice. V kopuli věže našli, mimo jiné, i zprávu ( z roku 1988) tamějšího kněze Jana Evangelisty Jiřího Víchy. To by až tak nebylo nic výjimečného. Výjimečné je, že tento kněz měl staršího bratra Antonína, který byl také knězem a mají synovce Bohumila, který je knězem také (farnost Oldřišov). A celý rod pochází se Skřipova. Již zmíněný P. Vícha neměl život lehký. Studoval filosofii, teologii, ekonomiku. byl členem řehole Menších bratří kapucínů. Byl opakovaně žalářován komunistickým režimem. Nesměl vykonávat kněžské povolání. Přesto neztrácel víru.  Psal básně a v  roce 1968 konečně mohl zase působit v duchovní správě jako kaplan ve Fulneku. Stal se v letech 1974 - 1991 provinciálem kapucínů. Zemřel v roce 1997. Proto ta skřipovská kněžská stopa ve Fulneku .... Připojujeme kopii nalezené zprávy.

Skřipovská kněžská stopa……2020-03-04T11:21:09+02:00

Z historie kostela

Popeleční středa 26. února otevřela období rozjímání a duchovní přípravy na Velikonoce. Je to čas zklidnění. V této době  je vhodné si i uvědomit kdo jsme, odkud pocházíme. Zalistovat v historii a uvědomit si své místo v Božím společenství. Jak jsme informovali, na faře, díky pochopení otce Maria, proběhla beseda s občany,  k připravované publikaci Skřipov 750 let. Proto přinášíme pár fotografií z historie našeho kostela, které se podařily objevit při přípravě této publikace.      fara 1964 1. přijímání 1965, pohled na starý oltář od r.1901 májová úprava oltáře, 6o. léta asi 40 léta 20 stol., část původní výmalby a starý oltář.       Pár zajímavostí z historie kostela: První kostel patrně již v 17. stol; 1836 dřevěný kostel zbourán, postaven nový, zděný, od roku 1844. 1847 zakoupen  obraz sv. Jana Křtitele na hlavní oltář, dnes umístěn v levém bočním výklenku kostela. r. 1901 zakoupen nový hlavní oltář. rok 1907 - celková rekonstrukce kostela. Říjen 1917 - rekvírovány dva větší zvony pro potřebu c-k armády. 5.7. 1921 vysvěcen nový velký zvon, váha 7q. V 30. létech zavedena do kostela elektřina. duben 1945 - válkou poničená střecha a věž kostela. 2.6.1947 -

Z historie kostela2020-03-25T18:11:52+02:00

naše farnost a 750 let Skřipova

Blíží se výročí 750. let od první zmínky o Skřipovu (v roce 2021). Toto výročí si zaslouží zmapování historie Skřipova a jeho nedílné historické součásti - skřipovské farnosti. Proto se k tomuto výročí připravuje, ve spolupráci s Okresním archivem Opava a Zemským muzeem v Opavě,  vydání publikace. Naší farníci se také aktivně zapojili - informací a fotografií není v tomto případě nikdy dost. A tak se na místní faře uskutečnila v pátek 14. února beseda s dr. Kolářem, garantem zpracování publikace.

naše farnost a 750 let Skřipova2020-02-14T23:05:21+02:00