Popeleční středa 26. února otevřela období rozjímání a duchovní přípravy na Velikonoce. Je to čas zklidnění. V této době  je vhodné si i uvědomit kdo jsme, odkud pocházíme. Zalistovat v historii a uvědomit si své místo v Božím společenství.

Jak jsme informovali, na faře, díky pochopení otce Maria, proběhla beseda s občany,  k připravované publikaci Skřipov 750 let. Proto přinášíme pár fotografií z historie našeho kostela, které se podařily objevit při přípravě této publikace.

 

   fara 1964

1. přijímání 1965, pohled na starý oltář od r.1901

májová úprava oltáře, 6o. léta

asi 40 léta 20 stol., část původní výmalby a starý oltář.

     

Pár zajímavostí z historie kostela:

První kostel patrně již v 17. stol; 1836 dřevěný kostel zbourán, postaven nový, zděný, od roku 1844. 1847 zakoupen  obraz sv. Jana Křtitele na hlavní oltář, dnes umístěn v levém bočním výklenku kostela. r. 1901 zakoupen nový hlavní oltář. rok 1907 – celková rekonstrukce kostela. Říjen 1917 – rekvírovány dva větší zvony pro potřebu c-k armády. 5.7. 1921 vysvěcen nový velký zvon, váha 7q. V 30. létech zavedena do kostela elektřina. duben 1945 – válkou poničená střecha a věž kostela. 2.6.1947 – nové bicí hodiny na věži. 1956 – rekonstrukce fasády. 1961 – rekonstrukce varhan. 1969 – 1971 celková rekonstrukce a modernizace kostela ( současný stav). 1971 – druhý nový veliký zvon. 2003 – zbourána márnice na hřbitově, oprava hřbitovní zdi (2003, 2015-2016). r.2017 – výstavba nové fary. 2019 – dílčí úpravy interiéru kostela ( přemístění svatostánku, nová zpovědní místnost, WC).