V neděli ve farním kostele proběhlo první přijímání.