Ve čtvrtek v Jakubčovicích v kapli navštívení Panny Marie se sešli ministranti v naší farnosti. Po mši svaté, která byla sloužena na jejich úmysl, bylo setkání na faře ve Skřipově, kde nechyběla ani vynikající pizza. Milí ministranti, moc Vám děkuji za pomoc u oltáře. Poděkování patří také přítomným  Petrovi Sonnkovi a Karlovi Honovi za jejich obětavou práci pro farnost.

Váš otec Adam