Pořad bohoslužeb v týdnu od 23.1 do 30.1.2022

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
23.1

Neděle

3. neděle v mezidobí

Neděle Božího slova

8:00

Jakubčovice

Za Milana Kořeného, rodiče, bratry, sestru za živou a ++ rodinu

a za duše v očistci.

9:30

Hrabství

Za Adolfa Adamce u příležitostí

1. výročí úmrtí

10:45

Skřipov

Na poděkování Panu Bohu za 75. let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let
24.1

Pondělí

Sv. František Saleský
25.1

Úterý

Svátek Obrácení

sv. Pavla

26.1

Středa

Sv. Timoteje a Tita 16:15

Skřipov

Volná mše sv.
27.1

Čtvrtek

Sv. Anděly Mericiové 16:00

Hrabství

Volná mše sv.
17:00

Jakubčovice

Volná mše sv.
28.1

Pátek

Sv. Tomáše Akvinského 16:15

Skřipov

Volná mše sv.
29.1

Sobota

Sobotní památka Panny Marie
30.1

Neděle

4. neděle

v mezidobí

8:00

Jakubčovice

Volná mše sv.
9:30

Hrabství

Za Ludvika Řeháčka, rodiče a nemocnou osobu. Za rodinu Bzonkovou, dceru, syna a snachu. Za Boží požehnání pro celou živou rodinu.
10:45

Skřipov

Ne 30. den po úmrtí

za Jana Pělu

 

Ohlášky 30.1.2022

  1. V pondělí (31. 01.) je PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE.
  2. Ve středu (02. 02.) je SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE) a zároveň je to DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. Při mši svaté se bude konat ŽEHNÁNÍ SVÍCÍ – HROMNIC. V úterý v Jakubčovicích v 17 hod. Ve středu ve Skřipově v 16:15 hod. a na Hrabství v 18 hod. Svíčky si doneste s sebou!
  3. Děkuji všem, kteří pomohli v sobotu s úklidem stromků, vánoční výzdoby a betléma na farní zahradě. Úklid kostela se uskuteční v sobotu. Panu Karlovi Honovi děkuji za dar na farní telefon a mariánský ornát. Rodině Víchové za dar na farní účet. Petrovi a Karlovi za pomoc při přípravě a průběhu ministrantského dne v Jakubčovicích. Zvlášť za dar na občerstvení. Ženám za úklid vánočního stromku na faře.
  4. Ve čtvrtek (03. 02.) je PAMÁTKA SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA. Spojené s tímto dnem SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ se bude INDIVIDUÁLNĚ UDĚLOVAT PŘI MŠI SV. takto: ve čtvrtek na Hrabství v 16 hod. a v Jakubčovicích v 17 hod. Zase v pátek ve Skřipově v 16:15 hod.
  5. V pátek (04. 02.) je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – ZASVĚCEN POCTĚ BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ. Ve Skřipově od 15:30 hodin bude adorace NSO a příležitost ke svaté zpovědi Na závěr bude svátostné požehnání a bude následovat mše svatá.
  6. První svaté přijímání v naší farnosti bude v nedělí 12. června 2022 v 10:45 hodin.
  7. V pátek bude příprava biřmovanců v 17 hod. na faře ve Skřipově.
  8. V páteční dopoledne navštívím od 9 hodiny nemocné v naší farnosti.