V neděli 1.12. se v 16.00 hod. rozsvítil na farní zahradě ve Skřipově vánoční strom a spolu s ním i betlém.


Předcházela tomu organizace a nadšení místních farníků a sponzorů. Ale výsledek stál za to. Účast občanů předčila očekávání organizátorů. Místní kněz P.Mario vysvětil nově postavený betlém, dětská Schola zazpívala, v závěru si se Scholou zazpívali koledy i návštěvníci.  Punč a cukroví bylo výborné.


Rádi touto cestou děkujeme sponzorům: Městské lesy Opava, OU Skřipov, p.K.Honovi a M.Lindovskému. Obětavým pomocníkům:p.J.Balharovi, Z.a P.Laryšovi, J.Víchovi, Z. Mazurovi, J.Halfarovi. Za skvělé cukroví:p.E.Lindovské, J.Mazurové. Za výrobu vánočních ozdob dětem místní školy a dětským zpěvákům Scholy pod vedením p.P.Halfarové.


Finanční výtěžek z této akce jde na provoz farnosti