farnostskripov

O Milan Lindovsky

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Milan Lindovsky has created 158 blog entries.

adventní věnce – sobota 26.11.

V sobotu, jak se již stalo novodobou tradicí, se fara přeměnila na "provozovnu vázání věnců". Pod vedením Pavly Halfarové si přišlo mnoho místních žen uvázat krásné adventní věnce. Děkujeme Pavle a Marušce, které zajistily dostatek materiálů pro jejich výrobu.      

adventní věnce – sobota 26.11.2022-11-27T09:11:09+02:00

setkání ministrantů – 10.listopadu

Ve čtvrtek 10.11.2022 proběhlo na Hrabství setkání ministrantů a ministrantek z naší farnosti. Po slavnostní mši svaté v kapli sv. Josefa jsme měli posezení v místní hasičské zbrojnici. Velké poděkování patří rodině Sonnkovým a Vendulce za dobroty. text, foto: Ondra

setkání ministrantů – 10.listopadu2022-11-20T08:05:28+02:00

Biřmovací slavnost ve farním kostele – 9.října

V neděli 9. října po téměř 30 letech proběhla v našem kostele biřmovací slavnost pro 11 biřmovanců z naší farnosti. Slavnostní pomazání provedl a celou mši vedl biskup Mons. Martin David za doprovodu "spřízněných" dalších čtyřech kněží. Po bohoslužbě otec Martin požehnal  náš nový "farní domeček" a následně byl oběd a setkání těch farníků, kteří se o výstavbu domečku zasloužili, s otcem biskupem a ostatními kněžími. Zúčastnil se toho setkání i starosta a místostarostka obce pan Čech a paní Ulmanová. Pohoštění bylo sponzorováno skřipovskými občany Milanem Lindovským  a Karlem Honem.      

Biřmovací slavnost ve farním kostele – 9.října2022-10-10T10:40:04+02:00

Skřipovští farníci mají z letní stavebních aktivit hotovo

Jak již jsme informovali, letošní léto v naší farnosti bylo ve znamení práce mnoha obětavých farníků a pochopení soukromých dárců a zastupitelstva obce. Nejdříve byly vyměněny  veškeré venkovní dveře včetně hlavního okna v průčelí kostela. Tuto akci sponzorovala firma Hon – okna dveře z Laštoviček. V červenci pak byly započaty paralelně dvě stavební akce. Ta první a rozhodující pro fungování kostela, byla oprava dlouhodobě staticky poškozené klenby, která byla v havarijním stavu a bylo nutno provést její zpevnění pomocí ocelových svorníků a táhel. Tato akce se mohla uskutečnit jen díky pochopení zastupitelstva obce Skřipova, které poskytlo na tuto havarijní opravu dotaci ve výši 724 tis. Kč. Za pochopení problému a za  tento sponzorský dar jim patří naše veliké poděkování. Práce byly provedeny profesionální firmou s následným „generálním úklidem“ kostela našimi farníky. Druhou letní akcí byla výstavba tolik potřebného hospodářského zázemí a garáže na skřipovské faře, které bude sloužit i pro potřeby provozu kostela. A i zde se do stavby zapojili obětaví farníci, kteří odpracovali desítky dobrovolných hodin. Výsledek můžete vidět na farní zahradě a jsme přesvědčeni, že tato stavba „farního  domečku“ zkrášlila i  střed obce. Celá stavba, která prakticky proběhla, až na nutné zemní práce, svépomocí,  stála 546 tis. Kč a byla

Skřipovští farníci mají z letní stavebních aktivit hotovo2022-10-08T21:36:32+02:00

otec Adam opět na TV NOE – 23. září

V pátek 23. září sloužil v přímém přenosu polední  mši na TV NOE náš otec Adam. Jeho kázání mělo hluboký filosofický podtext a sledovat jím vedenou mši byl krásný zážitek. Děkujeme    

otec Adam opět na TV NOE – 23. září2022-09-25T20:58:58+02:00

dožínková mše – 18. září

V neděli ve farním kostele proběhla "dožínková mše" jako poděkování Pánu za úrodu letošního léta. A bylo se na co dívat!  Po mši čekalo na účastníky sladké pohoštění, připravené "akční skupinou katolických žen". Děkujeme  všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě... fotila: Maruška Balharová    

dožínková mše – 18. září2022-09-19T18:09:51+02:00

hospodářské zázemí fary – práce pokračují

I přes nepříznivé počasí v závěru týdne, díky přesné a profesionální přípravě ze strany manažera projektu p. Hona, se podařilo ve dvou dnech prakticky postavit celou hrubou stavbu budovy garáže a hospodářského zázemí fary.  Děkujeme všem co přiložili ruku k dílu: Karlu, Jarkovi, Zdeňkovi,  Jirkovi, Pavlu, Tondovi, Josefovi, Milanovi i našemu otci Adamovi. A Maruškám a Pavle za skvělé svačinky.

hospodářské zázemí fary – práce pokračují2022-08-24T12:13:10+02:00

letní práce pokračují – Skřipov, Jakubčovice

Letošní farní  léto je ve znamení oprav a výstavby a práce slibně pokračují. Ve Skřipově je již položena nová dlažba pro stavbu hospodářského zázemí fary a garáže (financováno soukromými sponzory). Je provedena první část opravy klenby kostela (sponzorováno obcí Skřipov) - havarijní prasklina v levé části klenby (prakticky už je pouze jiný odstín malby), takže se mohlo začít uklízet (další zpevňující práce se budou dít v horní části kostela nad klenbou - tzv. na půdě). A v Jakubčovicích (sponzorováno městem Hradec n. Moravicí) se odstranila stará vlhká omítka a instalovala se nová elektroinstalace, teď už jenom speciální omítky a úpravy proti vlhkosti a může se začít malovat. Děkujeme všem farníkům Skřipova a Jakubčovic za jejich pracovní úsilí a obětavost při těchto pracích (jsou to desítky hodin), které provádějí ve svém osobním volnu a bez nároku na finanční odměnu.

letní práce pokračují – Skřipov, Jakubčovice2022-08-22T13:17:29+02:00