farnostskripov

O Milan Lindovsky

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Milan Lindovsky has created 83 blog entries.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.9. do 26.9.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.9 do 26.9.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 19.9 25. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Josefa Laryše a manželku. Za Miroslava Kaňu. Za rodinu Kaňovou a Laryšovou. Na poděkování za 60. let života. 9:30 Hrabství Za Marii Kubánkovou, manžela, jejich rodiče a zetě. Za dar zdraví, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie, za celou živou rodinu. 10:45 Skřipov Za farníky Dožínky – poděkování za úrodu. Pondělí 20.9 Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů     Úterý 21.9 Svátek sv. Matouše     Středa 22.9   16:15 Skřipov Volná mše sv. Čtvrtek 23.9 Památka sv. Pia z Pietrelciny 17:00 Hrabství Za Antonína Lindovského a manželku, za zdraví pro celou živou rodinu 18:00 Jakubčovice Za Jaroslava Židka, manželku, dceru Zdeňku, syna Vojtěcha, vnuka Mirka Židka a za všechny živé a ++  z rodiny Pátek 24.9   16:15 Skřipov Za Dalibora Flejberka a manželku, za živou rodinu Sobota 25.9 Sobotní památka Panny Marie     Neděle 26.9 26. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice DOŽÍNKY Poděkování za úrodu. Za Miroslavu Orlíkovou, za Václava Laryše a rodiče z obou stran 9:30 Hrabství Za Jana Adamce, bratra a rodiče,

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.9. do 26.9.20212021-09-19T07:37:44+02:00

pojeďte s námi …farní zájezd 1.10.2021 – GUTY

Farnost Skřipov s hlavním průvodcem a organizátorem, naším knězem  P. Adamem J. Kasperkem, pořádá zájezd do kostela Karviné - Fryštátu s obrazem Zázračné Panny Marie, Šikmého kostela a dřevěného kostela v Gutech, kde bude P. Adam J. Kasperek sloužit mši pro účastníky zájezdu Zájemci se mohou přihlásit u našeho otce Adama, kontakt na hlavní straně  těchto web. stránek      

pojeďte s námi …farní zájezd 1.10.2021 – GUTY2021-09-19T08:34:19+02:00

Farní dožínky – neděle 19.září

i v našem farním kostele se budou slavit dožínky........ a také v Jakubčovicích     a pozvánka na Dožínky v Jakubčovicích   graficky zpracoval P.Adam J. Kasperek A tak dnešní neděle byla ve znamení skřipovských dožínek a mše svaté  k tomu sloužené ve farním kostele: foto: J. Halfar

Farní dožínky – neděle 19.září2021-09-19T20:50:01+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.9 do 19.9.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.9 do 19.9.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 12.9 24. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Václava Černého, bratra Karla, jeho manželku, za ++ a živou rodinu a za duše v očistci. 9:30 Hrabství Za + Bohumila Meleckého 10:45 Skřipov Za + Jiřinu Kolovratovou, manžela a příbuzné, za Boží ochranu pro živou rodinu. Pondělí 13.9 Památka sv. Jana Zlatoústého     Úterý 14.9 Svátek Povýšení svatého kříže 16:15 Skřipov Za zesnulého Josefa Valentu k 1. výročí úmrtí.  Za živé a ++ příbuzné. Středa 15.9 Památka Panny Marie Bolestné 13:00 Jakubčovice Pohřeb: + Jarmila Bínová 16:15 Skřipov Za + Zdeňka Binara, rodiče z obou stran, za Martina a živou rodinu. Čtvrtek 16.9 Sv. Ludmily 17:00 Hrabství Za Marii Richtarovou a manžela a za Miroslavu Mrkvičkovou. 18:00 Jakubčovice Na poděkování Panu Bohu za 80. let života. Za + manžela, dvoje rodiče a celou živou a ++ rodinu z obou stran. Pátek 17.9       Sobota 18.9 Sobotní památka Panny Marie     Neděle 19.9 25. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Josefa Laryše a manželku. Za Miroslava Kaňu. Za rodinu Kaňovou a Laryšovou. Na poděkování za 60. let života. 9:30 Hrabství Za Marii

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.9 do 19.9.20212021-09-11T19:58:09+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5.9 do 12.9.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5.9 do 12.9.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 5.9 23. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Jana Gebauera a rodiče; za celou živou a ++ rodinu. 9:30 Hrabství Za + Josefa Štalmacha a rodiče z obou stran; za + Ludmilu Fialovou, manžela a ++ dvě děti; za + Marii Huskovou, manžela a duše v očistci. Za nemocnou osobu. 10:45 Skřipov Za Milana Drašáka, rodiče. Za Karla Binara, manželku, rodiče z obou stran, živou a ++ rodinu. Pondělí 6.9       Úterý 7.9 Sv. Melichara Grodeckého 17:00 Hrabství Na poděkování Panu Bohu Středa 8.9 Svátek Narození Panny Marie 16:15 Skřipov Za Rudolfa Víchu a syna. Za Annu Víchovou, manžela, dcery a zetě. Za Marii Kudělovou, manžela, syna a vnuka. 18:00 Jakubčovice Za Josefa Beinhauera, manželku, zetě, rodiče z obou stran, s prosbou Panny Marie za zdraví pro celou živou rodinu. Za duše na které nikdo nepamatuje. Čtvrtek 9.9 Sv. Petra Klavera 17:00 Hrabství Za Zdeňka Řeháčka 18:00 Jakubčovice Za Terezku Gajdičárovou, manžela, vnuka, rodinu Hurychovou a Faltysovou Pátek 10.9 Bl. Karla Spinoly 16:15 Skřipov Za ++ rodiče z obou stran, příbuzné a opuštěné duše. Sobota 11.9 Sobotní památka Panny Marie    

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5.9 do 12.9.20212021-09-04T15:53:16+02:00

slavnostní mše k oslavě 750. výročí obce

Dnes, v neděli 29. srpna proběhla ve spolupráci se zastupitelstvem naší obce slavnostní mše ku příležitosti 750. výročí existence obce. Mše se zúčastnil  i farář, skřipovský rodák, P.Bohumil Vícha, dechová hudba Hradec n/Moravicí a smíšený kostelní pěvecký sbor. Slavnostní mši obohatili skřipovští a hrabští hasiči. Součásti mše bylo i čestné ocenění bývalých starostů obce, včetně starosty současného, kterému patří dík za vzornou přípravu celé této akce a výbornou spolupráci s otcem Adamem. Po mši  šel průvod ke hrabskému kříži, kde byla vysvěcena obecní lípa vysazena k památce tohoto výročí. Na závěr vysvěcení lípy zazněla slezská hymna v podání kostelního sboru.    

slavnostní mše k oslavě 750. výročí obce2021-09-04T15:55:48+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29.8 do 5.9.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29.8 do 5.9.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 29.8 22. neděle v mezidobí 10:00 Skřipov Mše sv. za obec u příležitosti 750. výročí od první zmínky existence Pondělí 30.8 Úterý 31.8 Středa 1.9 Světovy den modliteb za péči o stvoření 16:15 Skřipov Volná mše sv. Čtvrtek 2.9 17:00 Hrabství Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie v celém školním roce. -žehnání aktovek 18:00 Jakubčovice Na poděkování Panu Bohu za 80. let života a 55. let společného manželství. Pátek 3.9 Památka sv. Řehoře Velikého 15:30 Skřipov Adorace NSO Příležitost ke svaté zpovědí 16:15 Skřipov Volná mše sv. Sobota 4.9 Sobotní památka Panny Marie Neděle 5.9 23. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Jana Gebauera a rodiče; za celou živou a ++ rodinu. 9:30 Hrabství Za + Josefa Štalmacha a rodiče z obou stran; za + Ludmilu Fialovou, manžela a ++ dvě děti; za + Marii Huskovou, manžela a duše v očistci. Za nemocnou osobu. 10:45 Skřipov Za Milana Drašáka, rodiče. Za Karla Binara, manželku, rodiče z obou stran, živou a ++ rodinu.   Kontakt: Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Skřipov č.p. 64 747 45 Skřipov u Opavy Farář P. Mgr. ThLic. Adam

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29.8 do 5.9.20212021-08-27T23:00:53+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22.8. do 29.8.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22.8 do 29.8.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 22.8 21. neděle v mezidobí 10:45 Skřipov Za + Antonína Březinu, rodiče z obou stran. Na poděkování Pánu Bohu za 80. let života s prosbou o další pomoc a ochranu Panny Marie Pondělí 23.8 Sv. Růženy z Limy     Úterý 24.8 Svátek sv. Bartoloměje, apoštola     Středa 25.8 Památka bl. Metoděje Dominik Trčky, kněze a mučedníka 16:15 Skřipov Volná mše sv. Čtvrtek 26.8 Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníku 17:00 Hrabství Za + Františka Gebauera, manželku, dceru a zetě. Za +z rodiny Víchové. Za Marii Smolkovou a duše v očistci. Za nemocnou osobu. 18:00 Jakubčovice Volná mše sv. Pátek 27.8 Památka sv. Moniky 16:15 Skřipov Volná mše sv. Sobota 28.8 Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 16:00 hod. Hrabství Volná mše sv. Bohoslužba bude sloužena s nedělní platnosti. 18:00 Jakubčovice Volná mše sv. Bohoslužba bude sloužena s nedělní platnosti. Neděle 29.8 22. neděle v mezidobí Mše sv. za obec u příležitostí 750. výročí od první zmínky 10:00 Skřipov Za + Antonína Březinu, rodiče z obou stran. Na poděkování Pánu Bohu za 80. let života s prosbou o další pomoc a

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22.8. do 29.8.20212021-08-20T20:54:18+02:00

Slavnostní mše 29.8. 2021 – oslava 750 let trvání obce

Blíží se  neděle 29. srpna 2021, kdy oslavíme 750. výročí první zmínky o existenci naší obce Skřipov. Při této příležitosti se uskuteční v našem farním kostele slavnostní mše a následné žehnání pamětních stromů, které budou v obci vysazeny. Na tuto událost zveme všechny farníky nejenom z naší farnosti plakáty vytvořil P.Mgr.PhLic. Adam Jozef Kasperek, v.r. farní kněz

Slavnostní mše 29.8. 2021 – oslava 750 let trvání obce2021-08-15T15:30:48+02:00