farnostskripov

O Milan Lindovsky

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Milan Lindovsky has created 149 blog entries.

letní práce pokračují – Skřipov, Jakubčovice

Letošní farní  léto je ve znamení oprav a výstavby a práce slibně pokračují. Ve Skřipově je již položena nová dlažba pro stavbu technického zázemí fary (financováno soukromými sponzory). je provedena první část opravy klenby kostela (sponzorováno obcí Skřipov) - havarijní prasklina v levé části, takže se mohlo začít uklízet (další zpevňující práce se budou dít v horní části nad klenbou). A v Jakubčovicích (sponzorováno městem Hradec n. Moravicí) se odstranila stará vlhká omítka a instalovala se nová elektroinstalace, teď už jenom speciální omítky a úpravy proti vlhkosti a může se začít malovat. Děkujeme všem farníkům Skřipova a Jakubčovic za jejich pracovní úsilí a obětavost při těchto pracích (jsou to desítky hodin), které provádějí ve svém osobním volnu a bez nároku na finanční odměnu.

letní práce pokračují – Skřipov, Jakubčovice2022-08-13T20:34:45+02:00

skřipovské mše sv. probíhají od 31.7. na faře…

Vzhledem k probíhající opravě klenby farního kostela se veškeré mše sv. přestěhovaly do společenské místnosti fary, a to dneškem, tj. 31.7., počínaje. Na mších tam tedy vládne více uvolněná bezprostřední atmosféra. Dnešní mše sv. byla sloužena za 75 let života našeho obětavého kostelníka p. Jaroslava, který při této příležitosti obdržel i děkovný dopis od biskupa Msn. Martina. I my blahopřejeme.... Po mši sv., u příležitosti dne sv. Kryštofa, proběhlo svěcení dopravních prostředků.    

skřipovské mše sv. probíhají od 31.7. na faře…2022-07-31T21:11:43+02:00

Farnost žije toto léto i prací…. 1.etapa

Od roku 1989 naši farníci našetřili přes 3 mil. Kč na opravy a rekonstrukce kostela - nová střecha, omezení vlhkosti zdiva, zpovědní místnost, toaleta, výměna dveří kostela (financována a provedena p. Karlem Honem). Za účasti obce (součástí fary je i ordinace praktického lékaře) a přes úvěr, postupně splácen farníky,  od biskupství, se postavila nová fara. V těchto dnech se zahájily další velké stavební akce: oprava klenby farního kostela, kterou zafinancovala obec a kterou provádí profesionální firma, výstavba garáže a technického zázemí fary, kterou financují soukromí dárci ze Skřipova a probíhá svépomocně, oprava elektroinstalace a výměna lávek v kapli v Jakubčovicích (opravu financuje město Hradec n.Moravicí Dokončení obou prvních akcí by mělo být do konce letních měsíců. Děkujeme za pochopení a vstřícnost obecnímu zastupitelství Skřipov, městu Hradci  a ochotným farníkům, kteří se na těchto akcích aktivně účastní nebo i  financují ....  

Farnost žije toto léto i prací…. 1.etapa2022-07-31T21:00:25+02:00

Platinová svatba milosti

19. července se v plné fyzické i psychické svěžesti dožili manželé Lindovští z naší skřipovské farnosti neuvěřitelných 70 ti let společného života a oslavili tzv. platinovou svatbu. U této významné události, kterou naše farnost, nejenom, ještě nezažila, proběhla obnova jejich manželského slibu v místním kostele. Při této příležitosti jim přišel poblahopřát i starosta pan Čech a  matrikářka paní Víchová. Samotný obřad vedl  náš otec Adam.  A nám nezbývá než jim popřát ještě mnoho spokojených společných let.... a totéž učinil i ve svém listu Mns. biskup Martin

Platinová svatba milosti2022-07-31T20:56:21+02:00

Patrocinium farního kostela – skřipovský karmáš – 26.června

U příležitosti oslavy dne narození Jana Křtitele, kterému je zasvěcen náš kostel, proběhla krásná mše. Kostel slavnostně nazdobený nádhernými květinovými ikebany (díky pečlivosti Jiřinky a Marušky z naší liturgické služby). Na kúru za varhanami, jako farní host, Maruška se zpěvem společně s dcerami. Jan Křtitel, prorok, světec, narozen v prvním století, svátek 24.6.,který rozpoznal, jako první, mesiáše Ježíše.  

Patrocinium farního kostela – skřipovský karmáš – 26.června2022-06-26T14:44:20+02:00

SLAVNOST TĚLA a KRVE PÁNĚ – tzv. Boží Tělo – 19. června

Dnešní neděle a mše svatá pro celou farnost měla slavnostní atmosféru. Kostel krásně vyzdobený, po obci polní oltáře, vše připraveno na oslavu svátku Těla a Krve Páně.  Svátek, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista, jako Boha  i jako člověka v eucharistii, kdy dochází při mši svaté k přeměně obětovaného chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista. Na závěr bohoslužby byl liturgický průvod, kde náš otec Adam nesl tuto neděli Svátost oltářní, s následnou krátkou pobožností na čtyřech předem určených místech ( oltářích - za kostelem (oltář Hrabství), na Výhoně (oltář Jakubčovice), u školy (oltář Skřipov), před kostelem (oltář biřmovanci)) a v kostele, po naší vesnici. Kněze Adama chránil nově zrestaurovaný nádherně vyšívaný baldachým. a na závěr fotodokumentace vnitřní (spodní) strana baldachýmu a jeho okraj - detaily , který běžně farník nevidí

SLAVNOST TĚLA a KRVE PÁNĚ – tzv. Boží Tělo – 19. června2022-06-19T15:37:47+02:00

farnost žije společenským životem…

Dnes 14.6.2022, v úterý, se díky Radce uskutečnilo na lesní chatě Bitmannce setkání  "akčních členů farnosti" , zejména žen, které se celý rok starají o úklid a výzdobu kostela. Bylo to současně poděkování za jejich obětavou a bezplatnou práci. Jídlo (velký dík patří Radce) a zábava byla výborná a tak věříme, že i tato akce připoutá k farnímu životu více sousedů.  

farnost žije společenským životem…2022-06-14T21:36:08+02:00

První svaté přijímání – 12. června

Dnes zažil farní kostel slavnostní chvíli - první svaté přijímání 5 děvčátek. Kostel slavnostně vyzdobený, schola hrála a zpívala, kostel plný věřících, nádherný duchovní prožitek.  

První svaté přijímání – 12. června2022-06-12T14:10:26+02:00

Nové dveře v našem farním kostele – 3.6.2022

Díky aktivitě Karla Hona, který výměnu všech venkovních dveří - hlavní, boční sakristie, připravil, dveře vyrobil, instaloval a vše sponzoroval, máme nové nádherné venkovní dveře  a s krásnou skleněnou vitráži nad hlavním vchodem. Vyměnilo se také půlkruhové okno nad hlavním vchodem, kde byl veliký problém s dopravou okna na pavlač - muselo se tahat po žebřících. Poděkování patří i  Petrovi Víchovi a jeho kolegovi za významnou pomoc při instalaci dveří. děkujeme  

Nové dveře v našem farním kostele – 3.6.20222022-06-12T14:12:50+02:00