farnostskripov

O Milan Lindovsky

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Milan Lindovsky has created 111 blog entries.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 23.1. do 30.1. 2022

  Ohlášky 23.1.2022 • Dnes je SBÍRKA NA BIBLICKÝ APOŠTOLÁT. • Dnes je neděle BOŽÍHO SLOVA. • Do konce ledna je možné se přihlásit k přípravě na svatost biřmování, která bude udělovaná v naší farnosti na začátku školního roku. • V pátek 28. ledna v 17 hodin bude setkání pro rodiče a děti na faře ve Skřipově, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání v naší farnosti. Na tomto strkání rodiče společně s dětmi si vyrobí svíčku, kterou děti budou zapalovat během mší svaté. Bude to také setkání, na kterém vysvětlím podrobnosti týkající se této událostí. • V úterý končí TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 23.1. do 30.1. 20222022-01-23T20:13:18+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 16.1 do 23.1.2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 16.1 do 23.1.2022 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 16.1 Neděle 2. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Volná mše sv. 9:30 Hrabství Za Marii Richtárovou a manžela, za její sestru Jarmilu a manžela. Za jejich rodiče. 10:45 Skřipov Obsazená 17.1 Pondělí Sv. Antonín     18.1 Úterý Panny Marie, Matky jednoty křesťanů     19.1 Středa   16:15 Skřipov Volná mše sv. 20.1 Čtvrtek Sv. Fabián a Šebestián 16:00 Hrabství Za Anežku Adamcovou na 30. den úmrtí 17:00 Jakubčovice Za Marii Třískovou, manžela, vnuka Mirka, ++ rodiče, sourozence a jejich rodiny. 21.1 Pátek Sv. Anežka Římska 16:15 Skřipov Za Bohumila Bzonka, rodiče z obou stran a duše v očistci 22.1 Sobota Sv. Vincenc     23.1 Neděle 3. neděle v mezidobí Neděle Božího slova 8:00 Jakubčovice Za Milana Kořeného, rodiče, bratry, sestru za živou a ++ rodinu a za duše v očistci. 9:30 Hrabství Za Adolfa Adamce u příležitostí 1. výročí úmrtí 10:45 Skřipov Na poděkování Panu Bohu za 75. let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let   Ohlášky 16.1.2022 Dnes je zvláštní sbírka na zaplacení dluhu farnosti. Za týden (23.01.) bude všude SBÍRKA NA BIBLICKÝ

Pořad bohoslužeb v týdnu od 16.1 do 23.1.20222022-01-16T10:12:02+02:00

hledáme nové ministranty

A nebojte se, platí to i pro nábor kluků i holek pro farní kostel ve Skřipově a kapli v Jakubčovicích. Změňte své zvyky a život s novým naším panem farářem, otcem Adamem.  

hledáme nové ministranty2022-01-10T13:52:07+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 9.1 do 16.1.2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 9.1 do 16.1.2022 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 9.1 Neděle Svátek Křtu Páně 8:00 Jakubčovice Za Jana Kudělu, manželku, vnuka, dva zetě a rodinu Vroblovou 9:30 Hrabství Obsazená 10:45 Skřipov Za Jiřinu Richtovou, manžela, rodiče z obou stran a sourozence 10.1 Pondělí       11.1 Úterý       12.1 Středa   16:15 Skřipov Volná mše sv. 13.1 Čtvrtek   16:00 Hrabství Volná mše sv. 17:00 Jakubčovice Volná mše sv. 14.1 Pátek   Skřipov 16:15 Volná mše sv. 15.1 Sobota Památka Panny Marie     16.1 Neděle 2. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Volná mše sv. 9:30 Hrabství Za Marii Richtárovou a manžela, za její sestru Jarmilu a manžela. Za jejich rodiče. 10:45 Skřipov Volná mše sv.       Ohlášky 2.1.2022 Za týden (16.01.) bude zvláštní sbírka na zaplaceni dluhu farnosti. Do 16. 01. probíhá TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY. Dnešním svátkem Křtu Páně v liturgii končí doba vánoční. Vánoční výzdobu v kostele necháme podle starobylé tradice do 2. února, čili do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic. V pondělí 10. ledna začíná doba liturgického mezidobí, která potrvá do Popeleční středy, která letos připadne na

Pořad bohoslužeb v týdnu od 9.1 do 16.1.20222022-01-08T17:48:42+02:00

Otec Adam, kněz naší farnosti – neděle 2.ledna

Dnes byla mše svatá víc než vánočně slavnostní, a to nejenom, že náš kostelní sbor pod vedením Pavly Halfarové a za doprovodu našeho varhaníka Miloše Stoklasy, nádherně provedli starou českou zpívanou vánoční mši, ale také proto, že dnes slavil otec Adam narozeniny. Proto mu na závěr mše popřáli mnoho štěstí, zdraví a úspěšnou pastýřskou práci v naší farnosti zástupci farnosti p. Hon, p.Balharová a p. Pastyříková. A jsme přesvědčeni, že mu toto přáli i všichni přítomní v kostele.    

Otec Adam, kněz naší farnosti – neděle 2.ledna2022-01-03T11:18:41+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 2.1 do 9.1.2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 2.1 do 9.1.2022 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 2.1 Neděle 2. neděle po Narození Páně 8:00 Jakubčovice Za + Františka Týna, syna a snahu. Za + Karolínu Týnovou a syna 9:30 Hrabství   10:45 Skřipov Za rodinu Vašíčkovou a Vavrečkovou 3.1 Pondělí Nejsvětější jméno Ježíš     4.1 Úterý       5.1 Středa   16:00 Hrabství Mše sv. s vigilie slavnosti Tří králové Volná mše sv. 6.1 Čtvrtek Slavnost Zjeveni Páně 16:15 Skřipov Volná mše sv. 18:00 Jakubčovice Volná mše sv. 7.1 Pátek První pátek v měsíci. Skřipov 15:30 Adorace NSO Příležitost ke svaté zpovědí Skřipov 16:15 Za Annu Stoklasovou a Ladislava Tesaře a duše v očistci 8.1 Sobota       9.1 Neděle Svátek Křtu Páně 8:00 Jakubčovice Za Jana Kudělu, manželku, vnuka, dva zetě a rodinu Vroblovou 9:30 Hrabství Volná mše sv. 10:45 Skřipov Za Jiřinu Richtovou, manžela, rodiče z obou stran a sourozence   Ohlášky 2.1.2022 V pondělí (03. 01.) je PAMÁTKA NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ. Ve čtvrtek je SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ. Během bohoslužby budu žehnat vodu, křídu a kadidlo. V pátek je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI, ZASVĚCEN POCTĚ BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ. Před bohoslužbou bude SVÁTOSTNÉ

Pořad bohoslužeb v týdnu od 2.1 do 9.1.20222022-01-02T23:17:07+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.12 do 2.1.2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.12 do 2.1.2022 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 26.12 Neděle Svátek Svaté rodiny Sv. Štěpán 8:00 Jakubčovice Za Karla Černého, rodiče, manželku, za bratry a duše v očistci 9:30 Hrabství Za navracení víry do našich rodin a domovu 10:45 Skřipov Balharovi 27.12 Pondělí Svátek sv. Jana     28.12 Úterý Svátek Svatých Mláďátek     29.12 Středa Sv. Tomáš Becket     30.12 Čtvrtek Sv. Evžen     31.12 Pátek Sv. Silvestr 16:15 Skřipov Na poděkování Panu Bohu za uplynuly rok s prosbou o pomoc Boží a ochranu Panny Marie do příštího roku 1.1.2022 Sobota Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok 8:00 Jakubčovice Volná mše sv. 9:30 Hrabství Za dar zdraví, víry a hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie po celý rok 10:45 Skřipov Volná mše sv. 2.1 Neděle 2. neděle po Narození Páně 8:00 Jakubčovice Za + Františka Týna, syna a snahu. Za + Karolínu Týnovou a syna 9:30 Hrabství Volná mše sv. 10:45 Skřipov Volná mše sv.       Ohlášky 26.12.2021 V pondělí (27. 12.) je SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY. V úterý (28. 12.) je SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ. V

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.12 do 2.1.20222021-12-26T21:58:43+02:00

Štědrý večer nastal ….Boží hod vánoční

Nastalo nejkrásnější období roku - Vánoce. Náš kostel krásně vyzdobený, si včera slavnostní mši připomenul narození Pana Ježíše a dnes oslavil Boží hod vánoční i za pomoci kostelního sboru, který zpíval při dnešní mši.  Děkujeme všem farníkům, kteří přiložili ruce k dílu a kostel i kaple v Jakubčovicích a Hrabství  slavnostně vyzdobili a uklidili. A kostelnímu sboru, pod vedením Pavly Halfarové, za krásné chvíle při jeho zpěvu ve farním kostele. Přikládáme pár fotek ze Skřipova a Jakubčovic, které se snaží vystihnout  slavnostní atmosféru. A slovy otce Adama: O Vánocích nám Bůh dává všechno. Svého Syna, daru všech darů, který nám přináší spásu. Bůh, který nás přichází spasit, nenachází lepší způsob, jak to učinit, než putovat spolu s námi a žít náš život. V obci uprostřed lesa nálada vánoční panuje. Jakoby navzdory chladné roční době o Vánocích prochází celou zemí teplý proud lásky. Ať Vás vede hvězda až k jeslím s dítětem, které přináší pokoj. Přeji zdraví, víru, naději a lásku. Hodně dobrá do nového roku 2022. Otec Adam Józef Kasperek  

Štědrý večer nastal ….Boží hod vánoční2021-12-28T11:13:52+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.12 do 26.12.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.12 do 26.12.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 19.12 Neděle 4. neděle adventní 8:00 Jakubčovice Za Františka Beinhauera, manželku, rodiče, sourozence z rodiny Beinhauerové a Těžké, za duše v očistci. 9:30 Hrabství 10:45 Skřipov Za ++ spolužáky ročník 47. a za učitele a provozní pracovníky z Kyjovic 20.12 Pondělí 21.12 Úterý 6:30 Skřipov RORATY Volná mše sv. 22.12 Středa 6:30 Skřipov RORATY Volná mše sv. 23.12 Čtvrtek 10:00 Skřipov 24.12 Pátek Štědrý den 15:00 Hrabství Půlnoční pro děti Za farníky z Hrabství 21:30 Jakubčovice Půlnoční Volná mše sv. 20:00 Skřipov Půlnoční Za farníky 25.12 Sobota Slavnost Narození Páně 10:45 Skřipov Za ženy z celé farností, jejich živé a ++ manžely a děti 26.12 Neděle Svátek Svaté rodiny Sv. Štěpán 8:00 Jakubčovice Za Karla Černého, rodiče, manželku, za bratry a duše v očistci 9:30 Hrabství Za navracení víry do našich rodin a domovu 10:45 Skřipov Balharovi   Ohlášky 19.12.2021 Dnes je sbírka určena na zaplaceni našeho dluhu za farní budovu. RORÁTNÍ MŠE SV. budou v úterý, a poslední ve středu v 6:30 ve Skřipově V sakristii jsou už VÁNOČNÍ OPLATKY k štědrovečernímu stolu, jako symbol chleba k rozlámání, o který se můžete

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.12 do 26.12.20212021-12-19T10:41:42+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.12 do 19.12.2021, předvánoční zpovídání, vánoční mše svaté

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.12 do 19.12.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 12.12 Neděle 3. neděle adventní 8:00 Jakubčovice Za živou a ++ rodinu Sonnkovou, Laryšovou, Bohdalovou, Mazurovou, Kaniovou a Víchovou 9:30 Hrabství Za + Františka Scholástera u příležitostí 3. výročí úmrtí za jeho rodiče a sourozence 10:45 Skřipov Za Janu Kubánkovou, Jindřicha Kubánka, manželku a rodiče. Za manžely Oprštěné a syny 13.12 Pondělí Památka sv. Lucie, Panny a mučednice 14.12 Úterý Památka sv. Jana od kříže 6:30 Skřipov RORATY Volná mše sv. 15.12 Středa 6:30 Skřipov RORATY Volná mše sv. 16.12 Čtvrtek 6:30 Skřipov RORATY Volná mše sv. 16:00 Hrabství Volná mše sv. 17:00 Jakubčovice Volná mše sv. 17.12 Pátek 6:30 Skřipov RORATY Volná mše sv. 16:15 Skřipov Volná mše sv. 18.12 Sobota 10:00 do 11:00 Zpověď – cizí zpovědník 19.12 Neděle 4. neděle adventní 8:00 Jakubčovice Za Františka Beinhauera, manželku, rodiče, sourozence z rodiny Beinhauerové a Těžké, za duše v očistci. 9:30 Hrabství Volná mše sv. 10:45 Skřipov Tesařovi   Ohlášky 12.12.2021 Dnes je MIMOŘÁDNA SBÍRKA NA DOSTAVBU DIECÉZNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE. Za týden bude sbírka určena na zaplaceni našeho dluhu za farní budovu. RORÁTNÍ MŠE SV. budou v úterý, středu, čtvrtek

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.12 do 19.12.2021, předvánoční zpovídání, vánoční mše svaté2021-12-12T21:38:45+02:00