farnostskripov

O Milan Lindovsky

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Milan Lindovsky has created 205 blog entries.

180 let farního kostela

Letošní rok je rokem výjimečným v tom, že oslavíme 180 výročí vysvěcení našeho farního kostela. Historie kostela ve Skřipově sahá až do 17 stol., ale to byl kostelík dřevěný a až v roce 1841-1844 byl vystavěn a 1844 vysvěcen stávající kostel zděný. K tomuto výročí připravujeme několik akcí: 10. března  - slavnostní sv. mše a zahájení Roku kostela 7. června  - Noc kostelů 6. října - slavnostní sv. mše  - farní oslava v KD Hrabství za účasti občanů farnosti V listopadu - slavnostní koncert v našem kostele všichni jste srdečně zváni  

180 let farního kostela2024-02-20T21:46:55+02:00

výročí otce Petra Bohačíka, bývalého faráře skřipovské farnosti

V neděli 11.února  od 15:00 uspořádali hrabští farníci malé posezení v kulturním domě, a to při příležitosti 60. narozenin našeho bývalého dlouholetého správce farnosti a duchovního otce P. Petra Bohačíka, faráře z farnosti Březová. Skřipovští farníci, při stejné příležitosti otce Petra navštívili a poblahopřáli již v minulém měsíci. Ještě jednou tedy za všechny farníky: mnoho zdraví a požehnaný věk, otče Petře. A nyní pár momentek s hrabského setkání (fotil O.Černík)

výročí otce Petra Bohačíka, bývalého faráře skřipovské farnosti2024-02-12T21:30:12+02:00

Aktivity farnosti 2024

Letošní rok je rokem 180 výročí vysvěcení našeho farního kostela. Ten původní dřevěný ze 17. století byl v havarijním stavu a musel být zbořen. V letošním roce, kromě toho výročí, které si slavnostně připomeneme v březnu a pak v říjnu, máme připraveno plno dalších aktivit: oslava MDŽ, stavění májky, pouť ke sv. Hedvice, Den matek, Snošky (slavnost sv.Ducha), Floriánská mše,  kácení májky (lidová veselice), Noc kostelů, karmáš na sv. J.Křtitele, Dožínky, slavnost výročí žehnání kostela, slavnostní koncert na ukončení "výročního roku kostela", advent a vánoce K tomu je nutno ještě přičíst církevní obřady. Takže, jak je vidět, máme toho ve farnosti mnoho, což je dobře. Naše farnost, s naším knězem o. Adamem, žije pestrým duchovním i civilním životem.  

Aktivity farnosti 20242024-02-03T12:55:25+02:00

Vánoční doba skončila

Na Hromnice končí i vánoční doba, nastává čas úklidu kostela. Betlém i s mnichem kapucínkem se zase uschová na příští vánoce. Odstrojil se i vánoční strom na farní zahradě. Nastala doba postní. Proto se i v našem kostele a v kaplích uklízelo. Děkujeme farníkům, kteří přišli a pomohli. Foto - farní kostel, kaple Hrabství (O.Černík)

Vánoční doba skončila2024-02-03T12:38:01+02:00

Hromnice – 2. února

Na Hromnice  o hodinu více, tak praví stará pragnostika. K  tomu ještě se tradičně žehnají svíčky - hromničky, jako prevence před úderem blesku. A to vše jsme měli i dnes v kostele při sváteční mši.  

Hromnice – 2. února2024-02-03T12:26:28+02:00

Tříkrálová sbírka – 6.1.

Pod záštitou opavské charity proběhla v sobotu v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Jako vždy, za krále byly převlečeny dětí místní školy. Ve Skřipově, po požehnání koledníkům otcem Adamem, děti vyrazili koledovat v 7 skupinách, celkem tedy 21 koledníků s obětavým doprovodem dospělé osoby. Výsledek koledníků je úžasný: Skřipov  52 106,- ; Hrabství 23 930,- ; Jakubčovice 19 720,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli a všem těm, kdo celou akci zorganizovali a zejména hlavní organizátorce p. Sylvě Víchové.

Tříkrálová sbírka – 6.1.2024-01-13T10:10:58+02:00

Zpívání koled u jesliček – 30.12.

V sobotu 30.12. se v našem farním kostele uskutečnilo zpívaní koled. Pod vedením Mgr. Pavly Halfarové zazpíval náš 33 členný chrámový sbor a ke zpěvu známých lidových koled se přidali i všichni zúčastnění návštěvníci. Na varhany hrál, jako vždy,  p. Miloš Stoklasa. Přítomné přivítal a nakonec účinkujícím poděkoval otec Adam. Děkujeme všem za nádherný zážitek dokreslující poetiku končících vánoc.  

Zpívání koled u jesliček – 30.12.2023-12-31T10:25:23+02:00

vánoční svátky ve farním kostele

Vánoce, jako vždy začaly pořádným gruntováním farního kostela a jeho výzdobou, na které se v konečné fázi zdobení stromků a betlému podílelo ve čtvrtek  před Štědrým dnem 15 obětavých farníků. Mše vánoční byly na Hrabství i v Jakubčovicích, pouze na Boží hod vánoční byla mše ve farním kostele, kde během mše svaté zazpíval i kostelní sbor.    

vánoční svátky ve farním kostele2023-12-26T23:11:50+02:00

rozsvícení vánoční stromu – adventní čas nastal

Rok uběhl jako voda a magický advent plný očekávání je opět zde. Letošní 1.advent se vydařil plnou měrou. Počasí nám přálo, jako by se sv. Petr v naší farnosti shlídl. Není se taky co divit, děláme vše proto, abychom jeho nárokům vyhověli. Obec dodala strom (díky rodině p.Totha), ve čtvrtek jsme jej nastrojili, postavili betlém a zvoničku, v sobotu farní ženy, po výrobě adventních věnců, nabalily napečené cukroví a začalo sněžit.... V neděli se házelo a házelo a odklízel sníh, vařil punč (tajná receptura Lindovských) a v 16. hod vše začalo. Účast hojná, děti ZŠ krásně zpívaly koledy, otec Adam rozsvítil strom, smažily se kobzolové placky (12 kg těsta), prodával punč (40l alko, 20l dětský), prodávalo se cukroví (90 balíčků), atmosféra výborná. Díky sponzorům, vše bylo dodáno, nakoupeno, napečeno, uvařeno, vyrobeno zdarma farníky, se vydělalo 22 tis. Kč. Tento zisk půjde na úhradu dluhu výstavby fary.  

rozsvícení vánoční stromu – adventní čas nastal2023-12-03T23:11:06+02:00