farnostskripov

O Milan Lindovsky

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Milan Lindovsky has created 111 blog entries.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24.10 do 31.10.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24.10 do 31.10.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 24.10 Neděle 30. neděle v mezidobí. 8:00 Jakubčovice Za Annu Meleckou, dceru, rodiče z obou stran a za všechny zesnulé z rodiny Melecké a Filipové 9:30 Hrabství KRMÁŠ Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu a za farníky z Hrabství 10:45 Skřipov Za + Sestru CSr. Maximu Hedviku Víchovou, rodiče a sourozence 25.10 Pondělí       26.10 Úterý       27.10 Středa   15:45 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 16:15 Skřipov Za Antonína Binara, jeho prarodiče z obou stran, za celou živou rodinu 28.10 Čtvrtek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 8:00 Jakubčovice Za Zdeňka Kudělu, manželku, sourozence a rodiče z obou stran 9:30 Hrabství Za + Františka Kudělu, dvě manželky a dceru 29.10 Pátek   15:45 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 16:15 Skřipov Za Libora a Bronislavu Scholasterovy 30.10 Sobota Sobotní památka Panny Marii   Změna času 31.10 Neděle 31. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Rudolfa Sonnka, manželku a syna, za Alžbětu Stoklasovou, za celou živou a ++ rodinu 9:30 Hrabství Za + Josefa Štalmacha a duše v očistci, za dar víry, dar zdraví, Boží požehnání pro

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24.10 do 31.10.20212021-10-24T09:09:47+02:00

otec Janek slavil…….

Rodák z Hrabství, otec Josef Janek (v současné době farář v Hluku) slavil 70. narozeniny. V pátek 22.10. 2021 v kapli na Hrabství se sloužila mše a spoluobčané mu připravili pohoštění ..... Přejeme otci jankovi mnoho božího požehnání a pevného zdraví v jeho pastýřském poslání.  

otec Janek slavil…….2021-10-23T08:39:48+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17.10 do 24.10.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17.10 do 24.10.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 17.10 Neděle 29. neděle v mezidobí. 8:00 Jakubčovice Za Jana Lihotzkého a syna Jana, bratry, švagrovou, rodiče z obou stran. Za Jana Kudělu, manželku, rodiče z obou stran 9:30 Hrabství Volná mše sv. 10:45 Skřipov Na poděkování Panu Bohu s prosbou o Boží požehnání - Výročí svatby. 18.10 Pondělí Svátek sv. Lukáše, evangelisty 19.10 Úterý 20.10 Středa 15:45 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 16:15 Skřipov Za ++ rodzicow Elzbiete i Maksymiliana Szuscikow. 21.10 Čtvrtek Bl. Karla Rakouského 17:00 Hrabství Za + Eriku Maivaldovou, manžela a zdraví a Boží požehnání pro všechny v rodině 18:00 Jakubčovice Za Annu Kudělovou, manžela, dva zetě, sourozence a rodiče z obou stran, za rodinu Poltierovou 22.10 Pátek Sv. Jan Pavel II, papež 15:45 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 16:15 Skřipov Za dožitých 80. let života s prosbou o další pomoc a ochranu Panny Marie, za živou rodinu. 17:00 Hrabství Za otce Josefa JANEK u příležitostí jeho narozenin s prosbou o Boží požehnání s přímluvou PMUP 23.10 Sobota Sobotní památka Panny Marie 24.10 Neděle 30. neděle v mezidobí. 8:00 Jakubčovice Za Annu Meleckou, dceru, rodiče z obou stran a za všechny

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17.10 do 24.10.20212021-10-15T21:54:46+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.10 do 17.10.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.10 do 17.10.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 10.10 Neděle 28. neděle v mezidobí. 8:00 Jakubčovice Za Marii Rychtárovou, manžela, rodiče z obou stran, sestru. Za celou živou a ++ rodinu Rychtárovou. Za Marii Víchovou, manžela a dva syny 9:30 Hrabství Za + Bohumila Kubabnka, rodiče a sestru. Za + Rudolfa Jaroše, manželku, syna, snachu a dva zetě. Za Věrušku a duše v očistci. Na poděkování Pánu Bohu za zdraví pro celou rodinu. 10:45 Skřipov Za + Martu Džadoňovou a manžela, za + Štěpánku Víchovou a manžela, za živou rodinu 11.10 Pondělí Sv. Jana XXIII, papeže     12.10 Úterý Sv. Radima     13.10 Středa   15:45 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 16:15 Skřipov Za + Františku Balnarovou, manžela a syna. Na poděkování za zdraví pro celou rodinu 14.10 Čtvrtek Sv. Markéty Marie Alacoque 17:00 Hrabství Za + Terezii Murckovou a Boží požehnání pro celou živou rodinu 18:00 Jakubčovice Za Rudolfa Fešara, dvoje rodiče a za celou živou a ++ rodinu 15.10 Pátek Památka sv. Terezie od Ježíše 15:45 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 16:15 Skřipov Za Annu a Zdenka Mazurovi, za ++ a živou

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.10 do 17.10.20212021-10-09T08:05:48+02:00

farní zájezd 1. října

V pátek 1. října se uskutečnil farní zájezd do kostelů sv. Petra z Akartary v Karviné (tzv. Šikmý kostel), kostela Povýšení sv. kříže s obrazem Zázračné panny Marie ve Fryštátě a dřevěného kostela Božího Těla v Gutech. Zastávka na oběd byla v Karviné na náměstí. Účastnili se farníci nejenom ze Skřipova, Hrabství, Jakubčovic ale přibrali jsem i "hosty" z Březové. Autobus praskal ve švech, zájem byl veliký, nálada výborná, zážitky silné a krásné. Děkujeme za skvělou organizaci otci Adamovi.    

farní zájezd 1. října2021-10-02T08:26:29+02:00

dožínková mše svatá v kapli v Jakubčovicích – 26.9.

Poděkování za úrodu bylo jistě i pěkným setkáním pro farníky v Jakubčovicích při mši svaté v neděli 26. září. Pane Ježíši, kéž bychom nikdy nepřestávali děkovat za všechno, co nám Bůh ve své dobrotě, štědrosti a lásce neustále dává. Všechno, co máme, je darem od Tebe, Pane a vede nás k Tobě.

dožínková mše svatá v kapli v Jakubčovicích – 26.9.2021-09-27T07:29:42+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.9. do 3.10.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.9 do 3.10.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 26.9 26. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice DOŽÍNKY Poděkování za úrodu. Za Miroslavu Orlíkovou, za Václava Laryše a rodiče z obou stran 9:30 Hrabství Za Jana Adamce, bratra a rodiče, za Jana Krajzla, manželku dceru a zetě, za zdraví pro celou živou rodinu a za duše v očistci. 10:45 Skřipov Za Jaroslava Kuřicu, rodiče z obou stran a sourozence Pondělí 27.9 Památka sv. Vincence z Paula     Úterý 28.9 Slavnost sv. Václava 8:00 Jakubčovice Za Zdeňku Bayerovou, manžela, syna a u příležitostí nedožitých 100. let 9:30 Hrabství Za všechny kdo tuto kapli budovali, kdo se o ni stárli a ji navštěvovali a zvláště za ty, za které se nemá kdo modlit 10:45 Skřipov Volná mše sv. Středa 29.9 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 16:15 Skřipov Za farníky Čtvrtek 30.9 Památka sv. Jeronýma     Pátek 1.10 Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše   FARNÍ ZÁJEZD Sobota 2.10 Památka svatých andělů strážných 7:30 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 8:00 Skřipov Volná mše sv. Neděle 3.10 26. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za farníky 9:30 Hrabství Za živé a ++ členy

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.9. do 3.10.20212021-09-25T20:27:41+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.9. do 26.9.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.9 do 26.9.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 19.9 25. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Josefa Laryše a manželku. Za Miroslava Kaňu. Za rodinu Kaňovou a Laryšovou. Na poděkování za 60. let života. 9:30 Hrabství Za Marii Kubánkovou, manžela, jejich rodiče a zetě. Za dar zdraví, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie, za celou živou rodinu. 10:45 Skřipov Za farníky Dožínky – poděkování za úrodu. Pondělí 20.9 Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů     Úterý 21.9 Svátek sv. Matouše     Středa 22.9   16:15 Skřipov Volná mše sv. Čtvrtek 23.9 Památka sv. Pia z Pietrelciny 17:00 Hrabství Za Antonína Lindovského a manželku, za zdraví pro celou živou rodinu 18:00 Jakubčovice Za Jaroslava Židka, manželku, dceru Zdeňku, syna Vojtěcha, vnuka Mirka Židka a za všechny živé a ++  z rodiny Pátek 24.9   16:15 Skřipov Za Dalibora Flejberka a manželku, za živou rodinu Sobota 25.9 Sobotní památka Panny Marie     Neděle 26.9 26. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice DOŽÍNKY Poděkování za úrodu. Za Miroslavu Orlíkovou, za Václava Laryše a rodiče z obou stran 9:30 Hrabství Za Jana Adamce, bratra a rodiče,

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.9. do 26.9.20212021-09-19T07:37:44+02:00