V neděli 9. října po téměř 30 letech proběhla v našem kostele biřmovací slavnost pro 11 biřmovanců z naší farnosti. Slavnostní pomazání provedl a celou mši vedl biskup Mons. Martin David za doprovodu „spřízněných“ dalších čtyřech kněží.

Po bohoslužbě otec Martin požehnal  náš nový „farní domeček“ a následně byl oběd a setkání těch farníků, kteří se o výstavbu domečku zasloužili, s otcem biskupem a ostatními kněžími. Zúčastnil se toho setkání i starosta a místostarostka obce pan Čech a paní Ulmanová. Pohoštění bylo sponzorováno skřipovskými občany Milanem Lindovským  a Karlem Honem.