Slovo mše pochází z latinského missa a je to obecně  výraz pro  obřad, který přináší Boží požehnání. A tak se postupně z tohoto slova stalo slovo označující naši eucharistickou (díkuvzdání)  bohoslužbu – mši svatou.

Rozpis bohoslužeb ve farním kostele i v kaplích v Jakubčovicích a na Hrabství je vždy aktuálně uveden v rubrice Aktuality