Velikonoce jsou oslavou smrti a vzkříšení Ježíše Krista.  Název Velikonoce pochází z označení „veliká noc“ – noc ze soboty na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých.

Ve velikonočním tajemství jsou dvě hlediska: Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od zla a hříchu, svým vzkříšením nám zjednává přístup k novému životu a otevírá nám nebe.

Jan Křtitel řekl: Ježíš je Beránek Boží, který nám přinesl oběť za naše hříchy. Proto je beránek  symbol Velikonoc.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (též Velikonoční neděle nebo Boží hod velikonoční) je největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství nad smrtí (a vykoupení celého lidstva).

I v našem farním kostele byly slouženy dnes dopoledne dvě slavnostní mše.

foto MB