Uncategorized

Den matek ve farnosti – 10.května

Již podruhé se konalo setkání matek farnosti s naším knězem otcem Adamem a farníky - muži, kteří zabezpečili pohoštění a program. Akce byla vydařená, matky dostaly kytičku a poděkování za svou nepostradatelnou úlohu v chodu rodiny. A k tomu skvělé pohoštění. Zábava pak byla společná.    

Den matek ve farnosti – 10.května2024-05-11T20:58:28+02:00

farní zájezd do Třebnice a Wroclavi- 4. května

jak již bylo avizováno, uskutečnil se farní zájezd do místa, kde zemřela sv. Hedviky  - do Třebnice a nedaleké Wroclawi. Autobus byl plně obsazen, nálada výborná, organizace otce Adama bezchybná. a pár momentek..

farní zájezd do Třebnice a Wroclavi- 4. května2024-05-05T20:14:08+02:00

na farní zahradě stojí májka – 27.4.

Jak již je skřipovskou tradicí, postavili jsem i letos májku. Při vztyčení pomohli  naši hasiči. Přece jenom mají více síly...děkujeme. Strom dodaly Městské lesy Opava. Děkujeme tímto za vstřícnost a pochopení místní tradice panu Ing. R. Drašákovi , řediteli.  

na farní zahradě stojí májka – 27.4.2024-04-28T10:35:13+02:00

Velikonoční neděle a zpívaná mše svatá

Dnes zpívaná slavnostní mše sv.  našeho kostelního sboru a žehnání pokrmů. Poprvé se také rozzářilo zrestaurované původní "věčné světlo"  našeho kostela  

Velikonoční neděle a zpívaná mše svatá2024-03-31T14:42:24+02:00

Velký pátek ve farnosti – 29. března

Velký pátek, jako již tradičně, začínal pěší křížovou cestou naší obcí. Odpoledne byla možnost duchovního rozjímaní v Getsemanské zahradě ve farním kostele. V podvečer pak následovaly Velkopáteční obřady se čtením pašijí.    

Velký pátek ve farnosti – 29. března2024-03-29T22:06:15+02:00

Květná neděle ve farnosti – 24.3.

Dnešní mše sv. měla slavnostní úvod - průvod na památku slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Během průvodu nechyběl také oslík (podle evangelia Ježíš na oslu jel do města) osedlaný otcem Adamem, knězem naší farnosti.      

Květná neděle ve farnosti – 24.3.2024-03-24T20:50:26+02:00