Uncategorized

otec Adam opět na TV NOE – 23. září

V pátek 23. září sloužil v přímém přenosu polední  mši na TV NOE náš otec Adam. Jeho kázání mělo hluboký filosofický podtext a sledovat jím vedenou mši byl krásný zážitek. Děkujeme    

otec Adam opět na TV NOE – 23. září2022-09-25T20:58:58+02:00

dožínková mše – 18. září

V neděli ve farním kostele proběhla "dožínková mše" jako poděkování Pánu za úrodu letošního léta. A bylo se na co dívat!  Po mši čekalo na účastníky sladké pohoštění, připravené "akční skupinou katolických žen". Děkujeme  všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě... fotila: Maruška Balharová    

dožínková mše – 18. září2022-09-19T18:09:51+02:00

hospodářské zázemí fary – práce pokračují

I přes nepříznivé počasí v závěru týdne, díky přesné a profesionální přípravě ze strany manažera projektu p. Hona, se podařilo ve dvou dnech prakticky postavit celou hrubou stavbu budovy garáže a hospodářského zázemí fary.  Děkujeme všem co přiložili ruku k dílu: Karlu, Jarkovi, Zdeňkovi,  Jirkovi, Pavlu, Tondovi, Josefovi, Milanovi i našemu otci Adamovi. A Maruškám a Pavle za skvělé svačinky.

hospodářské zázemí fary – práce pokračují2022-08-24T12:13:10+02:00

letní práce pokračují – Skřipov, Jakubčovice

Letošní farní  léto je ve znamení oprav a výstavby a práce slibně pokračují. Ve Skřipově je již položena nová dlažba pro stavbu hospodářského zázemí fary a garáže (financováno soukromými sponzory). Je provedena první část opravy klenby kostela (sponzorováno obcí Skřipov) - havarijní prasklina v levé části klenby (prakticky už je pouze jiný odstín malby), takže se mohlo začít uklízet (další zpevňující práce se budou dít v horní části kostela nad klenbou - tzv. na půdě). A v Jakubčovicích (sponzorováno městem Hradec n. Moravicí) se odstranila stará vlhká omítka a instalovala se nová elektroinstalace, teď už jenom speciální omítky a úpravy proti vlhkosti a může se začít malovat. Děkujeme všem farníkům Skřipova a Jakubčovic za jejich pracovní úsilí a obětavost při těchto pracích (jsou to desítky hodin), které provádějí ve svém osobním volnu a bez nároku na finanční odměnu.

letní práce pokračují – Skřipov, Jakubčovice2022-08-22T13:17:29+02:00

skřipovské mše sv. probíhají od 31.7. na faře…

Vzhledem k probíhající opravě klenby farního kostela se veškeré mše sv. přestěhovaly do společenské místnosti fary, a to dneškem, tj. 31.7., počínaje. Na mších tam tedy vládne více uvolněná bezprostřední atmosféra. Dnešní mše sv. byla sloužena za 75 let života našeho obětavého kostelníka p. Jaroslava, který při této příležitosti obdržel i děkovný dopis od biskupa Msn. Martina. I my blahopřejeme.... Po mši sv., u příležitosti dne sv. Kryštofa, proběhlo svěcení dopravních prostředků.    

skřipovské mše sv. probíhají od 31.7. na faře…2022-07-31T21:11:43+02:00

Farnost žije toto léto i prací…. 1.etapa

Od roku 1989 naši farníci našetřili přes 3 mil. Kč na opravy a rekonstrukce kostela - nová střecha, omezení vlhkosti zdiva, zpovědní místnost, toaleta, výměna dveří kostela (financována a provedena p. Karlem Honem). Za účasti obce (součástí fary je i ordinace praktického lékaře) a přes úvěr, postupně splácen farníky,  od biskupství, se postavila nová fara. V těchto dnech se zahájily další velké stavební akce: oprava klenby farního kostela, kterou zafinancovala obec a kterou provádí profesionální firma, výstavba garáže a technického zázemí fary, kterou financují soukromí dárci ze Skřipova a probíhá svépomocně, oprava elektroinstalace a výměna lávek v kapli v Jakubčovicích (opravu financuje město Hradec n.Moravicí Dokončení obou prvních akcí by mělo být do konce letních měsíců. Děkujeme za pochopení a vstřícnost obecnímu zastupitelství Skřipov, městu Hradci  a ochotným farníkům, kteří se na těchto akcích aktivně účastní nebo i  financují ....  

Farnost žije toto léto i prací…. 1.etapa2022-07-31T21:00:25+02:00

Platinová svatba milosti

19. července se v plné fyzické i psychické svěžesti dožili manželé Lindovští z naší skřipovské farnosti neuvěřitelných 70 ti let společného života a oslavili tzv. platinovou svatbu. U této významné události, kterou naše farnost, nejenom, ještě nezažila, proběhla obnova jejich manželského slibu v místním kostele. Při této příležitosti jim přišel poblahopřát i starosta pan Čech a  matrikářka paní Víchová. Samotný obřad vedl  náš otec Adam.  A nám nezbývá než jim popřát ještě mnoho spokojených společných let.... a totéž učinil i ve svém listu Mns. biskup Martin

Platinová svatba milosti2022-07-31T20:56:21+02:00

Patrocinium farního kostela – skřipovský karmáš – 26.června

U příležitosti oslavy dne narození Jana Křtitele, kterému je zasvěcen náš kostel, proběhla krásná mše. Kostel slavnostně nazdobený nádhernými květinovými ikebany (díky pečlivosti Jiřinky a Marušky z naší liturgické služby). Na kúru za varhanami, jako farní host, Maruška se zpěvem společně s dcerami. Jan Křtitel, prorok, světec, narozen v prvním století, svátek 24.6.,který rozpoznal, jako první, mesiáše Ježíše.  

Patrocinium farního kostela – skřipovský karmáš – 26.června2022-06-26T14:44:20+02:00