Uncategorized

stavění májky – 29.4.

Jak již se stalo tradicí, naší farníci se pustili do stavění májky, prastarého lidového zvyku. Tentokráte za pomocí obce a zejména mladých skřipovských hasičů a osobní angažovanosti starosty obce. A je jen dobře, když v tomto hasiči vytrvají a tuto tradici časem převezmou za svou. Současně se provedl "zahradní úklid" fary. akce se vydařila, májka stojí.... díky všem účastníkům a i farnicím, které připravili pohoštění.

stavění májky – 29.4.2023-04-29T21:11:16+02:00

aktivity farnosti v tomto roce – plán 1.pol. 2023

NEFORMÁLNÍ VÝBOR PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ FARNOSTI (FARNÍ VÝBOR) V naší farnosti byl ustanoven neformální poradní výbor otce Adama, řešící provozní aktivity farnosti. Oblast řešené problematiky v tomto roce Církevní ( akce spojené s církevními svátky) 26.5. sv. mše u kaple –ukončení křížových dnů 28.5. Floriánská mše 18.6. 1.sv. přijímání 11.6. Boží tělo 25.6. karmáš (do budoucna obecní den + farní den) sv. Jan Křtitel, patron kostela, slavnostní mše sv., připomenutí J.E.Víchy, skřípovského rodáka, odpoledne „veselé okénko“ na farní zahradě Světské Stavění máje – spolu se SDH - 29.dubna Zájezd Polsko – 27.5. Kácení máje + snošky – pro veřejnost, obec -  28.5. neděle Vánoční strom – pro veřejnost, spolu s obcí, školou Adventní koncert – pro veřejnost Příprava na slavnost 180 let vysvěcení kostela v roce 2024 Provozní – investiční akce Oprava kněžské hrobky – sponzoři Oprava soklu, schodiště – reklamace – Oprava zvonění Oprava hodin Ověřit možnosti výmalby kostela Oprava okenních žaluzií věže

aktivity farnosti v tomto roce – plán 1.pol. 20232023-04-29T21:03:31+02:00

Velikonoce ve farnosti – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod velikonoční

Čtvrtek - poslední večeře Páně.  Podle tradice, ve čtvrtek na mši sv. dnes otec Adam umýval nohy farníkům, tak jako Ježíš svým učedníkům. Pátek - Velký pátek, den ukřižování Páně. V naší farnosti se uskutečnila Křížová cesta farníků po obci se čtrnácti zastaveními, jako připomínka cesty Ježíše s křížem na vrch Golgoty. Velkopáteční církevní obřady a svěcení velikonočních pokrmů na Boží hod velikonoční   foto: M.Lindovský, O.Černík, M.Balharová  

Velikonoce ve farnosti – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod velikonoční2023-04-09T19:11:15+02:00

Velikonoční svatý týden začíná……..Květná neděle ve farnosti

Svatý týden před Velikonocemi začíná Květnou nedělí a končí Velikonoční nedělí neboli Božím hodem velikonočním. Během týdne slavíme tzv. Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredou středu, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Poté následují dva svátky velikonoční, které se slaví v neděli a pondělí. Na začátku Svatého týdne, tedy týdne bezprostředně ústícího do Velikonoc, kdy si připomínáme Kristovo utrpení, stojí Květná neděle, která se vyznačuje tím, že si věřící do kostela přinesou kočičky, které nám otec Adam posvětil. Připomínají nám tak Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a to, že ho lidé vítali máváním zelených ratolestí. Ve středu po mši svaté budeme zdobit ve farním kostele Boží hrob a Getsemanskou zahradu; na Velký pátek v 9:00 hod. půjde obcí průvod Křížové cesty.

Velikonoční svatý týden začíná……..Květná neděle ve farnosti2023-04-02T14:42:31+02:00

Velikonoce a velikonoční klapotání v naší farnosti

Na úvod pár informací k samotným Velikonocím.... V náboženském pojetí se Velikonocemi míní pouze slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli Vzkříšení Krista (Boží hod velikonoční), ke kterému došlo třetího dne po jeho ukřižování, resp. vigilie na Bílou sobotu („velká noc“), v širším pojetí se jimi myslí Velikonoční triduum, tedy období od Zeleného čtvrtka, Velkého pátku a Bílé soboty, tedy až do sobotní vigilie. V nejširším smyslu pak celá doba velikonoční, tedy padesátidenní období od neděle Zmrtvýchvstání do Letnic. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egypského otroctví. Velikonoce jsou tedy původně svátkem židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den jako svátek židovský. Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku mění. V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben. Zelený čtvrtek – první ze čtyř svátečních velikonočních dnů. Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Na Zeleném čtvrtku tedy není nic zeleného. Zvyk jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc nesouvisí. My křesťané si na Zelený čtvrtek

Velikonoce a velikonoční klapotání v naší farnosti2023-04-11T20:19:23+02:00

Postní velikonoční doba začíná ….22.2.2023

Dnešek je významný tím, že tato středa je tzv. Popeleční středa, kdy začíná 40ti denní období půstu a duchovního rozjímání před Velkým pátkem a svátky Velikonoc. Proto i v naší farnosti se na dnešní mši svaté udělovalo  pomazání popelcem. A kdo se z věřících nemohl zúčastnit středeční bohoslužby a pomazání popelcem, udělal to na dnešní, nedělní bohoslužbě 26. února ve farním kostele.  

Postní velikonoční doba začíná ….22.2.20232023-02-26T22:17:56+02:00

Masopust u nás – 18.února

Masopust je období po vánočním čase a před velikonočním půstem, tedy po Třech králích a před Popeleční středou. Je to čas radovánek, plesů a lidových tradic sahajících do slovanských předkřesťanských dob. (Bohužel český název "masopust" je zavádějící, opak je pravdou a skutečný půst by měl začít po konci "masopustu". Vinou je špatný překlad použitého názvu pro toto období "carneval", tj. carne levare - dát pryč maso, tj. sníst maso, ale naše předci maso snědli a období nazvali masopust). U nás ve Skřipově  se dodržuje  lidová tradice  na konci masopustu  "vodění medvěda" a pochopitelně se pořádají plesy. Medvěda vždy organizují hasiči. Letos, v sobotu 18. února, se toho ujali ve spolupráci se skupinou Natisk a Janou Jarošovou. Velké díky všem organizátorům a hlavně maskách, že to vydržely.  Současně toto masopustní období završil Obecní ples, pořádaný obcí a školou, kterého se zúčastnil i náš otec Adam.    

Masopust u nás – 18.února2023-02-19T14:09:37+02:00

Hromnice – 2.února

Na Hromnice o hodinu více.....a konec vánočního období. Proto se začalo s vánočním úklidem i v naší farnosti - odstrojení stromků, úklid kostela, kaplí i odstrojení obecního stromu. Tak zase za rok. A děkujeme všem farníkům, kteří se na úklidu podíleli - jak na Hrabství, Skřipovu i Jakubčovicích. a pár momentek z Hrabství

Hromnice – 2.února2023-02-03T23:21:49+02:00