V neděli ve farním kostele proběhla „dožínková mše“ jako poděkování Pánu za úrodu letošního léta. A bylo se na co dívat!  Po mši čekalo na účastníky sladké pohoštění, připravené „akční skupinou katolických žen“. Děkujeme  všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě…

fotila: Maruška Balharová