i v našem farním kostele se budou slavit dožínky…….. a také v Jakubčovicích

 

  a pozvánka na Dožínky v Jakubčovicích  

graficky zpracoval P.Adam J. Kasperek

A tak dnešní neděle byla ve znamení skřipovských dožínek a mše svaté  k tomu sloužené ve farním kostele:

foto: J. Halfar