Je květen a dle tradice musí mít každá slušná ves postavenou májku – symbol jara. Proto opět naši farníci, ve spolupráci s vedením obce, postavili v sobotu 30. dubna na farské zahradě májku.

Děkujeme všem obětavým, kteří přiložili ruce k dílu a udrželi prastarou tradici v naší obci při životě.