Od roku 1989 naši farníci našetřili přes 3 mil. Kč na opravy a rekonstrukce kostela – nová střecha, omezení vlhkosti zdiva, zpovědní místnost, toaleta, výměna dveří kostela (financována a provedena p. Karlem Honem). Za účasti obce (součástí fary je i ordinace praktického lékaře) a přes úvěr, postupně splácen farníky,  od biskupství, se postavila nová fara. V těchto dnech se zahájily další velké stavební akce:

  1. oprava klenby farního kostela, kterou zafinancovala obec a kterou provádí profesionální firma,
  2. výstavba garáže a technického zázemí fary, kterou financují soukromí dárci ze Skřipova a probíhá svépomocně,
  3. oprava elektroinstalace a výměna lávek v kapli v Jakubčovicích (opravu financuje město Hradec n.Moravicí

Dokončení obou prvních akcí by mělo být do konce letních měsíců.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost obecnímu zastupitelství Skřipov, městu Hradci  a ochotným farníkům, kteří se na těchto akcích aktivně účastní nebo i  financují ….