Na Hrabství proběhla veliká sláva. Dne 4.srpna v pátek proběhla na Hrabství děkovná mše svatá za hasiče při příležitosti oslav 130 let od založení sboru. Při této příležitosti, nám otec Adam zároveň požehnal nový hasičský prapor (dar obce). Přede mší svatou  proběhl průvod obcí s dechovou hudbou Slatina, kterého se účastnily složky hasičských sborů, myslivci, zástupci obce, pan farář, vyšívačky nového praporu a mnoho občanů. Po mši svaté bylo připravené pohoštění a křest nové hasičské knihy, sepsané hrabským občanem.

foto: Ondra Černík