Milí farníci, bratři a sestry,

 

od čtvrtka 22.října do 3.listopadu vstoupilo na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru. Omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast 10 osob. Nová opatření prakticky znamenají zrušení veškerých veřejných bohoslužeb včetně návštěv kostelů ve větším počtu než dva. Mše svaté budu proto sloužit bez přítomnosti věřících, na úmysl, na který by byly odslouženy veřejně.

 

Děkuji za pochopení.

P.Mario Račko