Farní knihovna

Otevřena každý pátek od 17.00 – 18.00 hod.

Farní knihovnu vede: p. Zdeňka Maivaldová