na zakončení doby vánoční se uskutečnila slavnostní mše v rámci které vystoupil Místecký chrámový sbor Cantores Domini v čele se sbormistrem panem Janem Strakošem. i tato akce přispěla ke krásnému prožití konce doby vánoční.