Napište nám

Zpráva se dostane do správných rukou

Římskokatolická církev
Farnost sv. Jana Křtitele

Skřipov č.p. 64
747 45 Skřipov u Opavy

IČO: 47815299
Číslo účtu: 187712146/0300

Tel.: + 420 737 928 355
e-mail: rkf.skripovuopavy@doo.cz

Správce farnosti:
P. Mgr. Mário Račko,
administrátor

Tel.: + 420 737 928 355 
e-mail: mario.racko@gmail.com