Dnešní mše sv. měla slavnostní úvod – průvod na památku slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Během průvodu nechyběl také oslík (podle evangelia Ježíš na oslu jel do města) osedlaný otcem Adamem, knězem naší farnosti.