Jak již je skřipovskou tradicí, postavili jsem i letos májku. Při vztyčení pomohli  naši hasiči. Přece jenom mají více síly…děkujeme. Strom dodaly Městské lesy Opava. Děkujeme tímto za vstřícnost a pochopení místní tradice panu Ing. R. Drašákovi , řediteli.