je symbolické, že v době oslav patrona naší farnosti – Sv. Jana Křtitele k nám přišel nový kněz P.Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek, který sám složil kněžský slib v roce 2000 na den Sv. Jana Křtitele 24. června. Mši svým zpěvem i hudbou doprovázela naše Schola pod vedením Pavly Halfarové.  Po mši byl otec Adam přivítán zástupci farníků.

Věříme, že symbolika  Sv. Jana Křtitele pomůže i  našemu novému duchovnímu pastýři v jeho poslání vést své farníky po široké Boží cestě.