Pořad bohoslužeb v týdnu od 13.2 do 20.2.2022

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
13.2

Neděle

6. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

Za farníky
9:30

Hrabství

Za Adolfa Adamce k jeho nedožitým 90. narozeninám, za jeho rodiče, za zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu.
10:45

Skřipov

Za Jana Meleckého a rodiče z obou stran. Za dožitých 80. narozenin s prosbou o zdraví a Boží požehnání. Za Josefa Benu a manželku
14.2

Pondělí

Sv. Valentin
15.2

Úterý

16.2

Středa

16:15

Skřipov

Volná mše sv.
17.2

Čtvrtek

Sv. Alexia a druhů 16:00

Hrabství

Volná mše sv.
17:00

Jakubčovice

Za Rudolfa Víchu a otce
18.2

Pátek

16:15

Skřipov

Za Břetislava Petráše, manželku

a rodiče z obou stran při 100. výročí narození

19.2

Sobota

Sobotní památka Panny Marie
 

20.2

Neděle

 

7. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

Za Františku Černou, manžela, rodiče, dva syny, snachu, za živou

a + rodinu. Za duše v očistci

9:30

Hrabství

Na úmysl p. J. Burkové

Na jistý úmysl

10:45

Skřipov

Za Jaroslava Richtu, manželku, sestru a rodiče z obou stran, za zetě Jana Pělu

Ohlášky 13.2.2022

1. Za týden, na třetí neděli, tj. 20.2.2022 bude ZVLÁŠTNÍ SBÍRKA na zaplaceni dluhu naší farnosti.
27.2 bude KOSTELNÍ SBÍRKA určena na Plošné pojištění našeho farního majetku, které pro náš kostel, faru a kaple na Hrabství činí: 12 790 Kč.
2. V pátek18.2. bude setkání biřmovanců na faře ve Skřipově v 17 hodin.
3. Tento týden jsme ve farnosti prožili 30. světový den nemocných.
Ke svatosti pomazání nemocných přistoupilo ve farnosti 40 osob. Z toho: z Jakubčovic – 11, Hrabství – 12, Skřipova 14, a během návštěvy nemocných doma -3