Ve středu 26.8. proběhla brigáda v kapli Navštívení Panny Marie v Jakubčovicích. Jedná se o zahájení opravy kaple – omezení vlhkosti zdiva.  Celá oprava bude finančně náročná a bude vyžadovat mnoho úsilí správce farnosti k jejímu úspěšnému provedení. V minulém týdnu se provedla výměna částí shnilých lavic. Děkujeme všem brigádníkům.