Farnost Skřipov s hlavním průvodcem a organizátorem, naším knězem  P. Adamem J. Kasperkem, pořádá zájezd do kostela Karviné – Fryštátu s obrazem Zázračné Panny Marie, Šikmého kostela a dřevěného kostela v Gutech, kde bude P. Adam J. Kasperek sloužit mši pro účastníky zájezdu

Zájemci se mohou přihlásit u našeho otce Adama, kontakt na hlavní straně  těchto web. stránek