Pořad bohoslužeb v týdnu od 14.11 do 21.11.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
14.11

Neděle

33. neděle

v mezidobí

8:00

Jakubčovice

Za Josefa Stoklasu, rodiče

a sourozence, za Jana Kubečku,

za Augustina Bohdálka, manželku, jejich rodiče a sourozence

9:30

Hrabství

Za + Zdeňka Řeháčka, sestru Marii, manžela, dva syny, rodiče a duše v očistci.
10:45

Skřipov

Za Ludmilu Pacoltovou, manžela

a dceru

15.11

Pondělí

Sv. Alberta Velikého    
16.11

Úterý

Sv. Markéty Skotské    
17.11

Středa

Památka sv. Alžběty Uherské 16:15

Skřipov

Za rodinu Dluhošovou
18.11

Čtvrtek

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů

Petra a Pavla

9:00

Hradec n. Moravici

Mše svatá za zesnulé kněze z děkanátů Opava.

Kněžská konference.

16:00

Hrabství

Volná mše sv.
17:00

Jakubčovice

Za Oldřišku a Miroslava Beinhauera. Jiřinu a Františka Beinhauera, rodiče

a sourozence

19.11

Pátek

  16:15

Skřipov

Volná mše sv.
20.11

Sobota

Sv. Felix z Valois    
21.11

Neděle

Slavnost Ježíše Krista krále 8:00

Jakubčovice

Za Josefa a Marii Kudělovy, za živou

a ++ rodinu Kudělovou, Třískovou, Halušovou

9:30

Hrabství

Za Annu Kubánkovou, manžela, rodiče z obou stran a Stanislava Halfara
10:45

Skřipov

Za Josefa Tesaře a manželku Anežku. Za Lenku Zvalenou. Za Helenu Jarošovou a manžela

 

OHLÁŠKY – 14.11.2021

  1. Dekretem Apoštolská penitenciárie „potvrzuje a prodlužuje na celý měsíc listopad 2021 všechny duchovní výhody udělené již 22. října 2020“. Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad.
  2. Výsledek sbírky z minulé neděle: Skřipov 2 980 Kč, Jakubčovice 1 296 Kč, Hrabství 1 480 Kč. Příští týden v neděli bude mimořádná sbírka na zaplácení dluhu naší farnosti.
  3. Dnes (14.11.) je 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ a také je to SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH.
  4. Příští neděle je SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Po každé mši sv. se před vystavenou Nejsvětější Svátostí koná obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Páně. Za tuto modlitbu můžeme tento den získat plnomocné odpustky.
  5. Všechny úmysly mši sv. na první pololetí roku 2022 můžete nahlásit v sakristii nebo prostřednictvím mailové adresy farnosti akasp@volny.cz
  6. Z důvodu aktuální epidemiologické situace bude diecézní setkání mládeže Biscup 2021 probíhat pouze v sobotu! Dále je nutné, abyste při registraci předložili potvrzení o negativním testu z testovacího zařízení (platí i pro očkované!). Součástí tohoto setkání bude vystoupení křesťanských skupin GODZONE TOUR, na které jsou všichni srdečně zváni. Vstup zdarma! Více informací na www.diecezko.doo.cz.

Kontakt:

Římskokatolicka farnost Skřipov u Opavy

Farář: P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek

Mobil: 731 625 669

E-mail: akasp@volny.cz