Pořad bohoslužeb v týdnu od 17.10 do 24.10.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
17.10

Neděle

29. neděle

v mezidobí.

8:00

Jakubčovice

Za Jana Lihotzkého a syna Jana, bratry, švagrovou, rodiče z obou stran. Za Jana Kudělu, manželku, rodiče z obou stran
9:30

Hrabství

Volná mše sv.
10:45

Skřipov

Na poděkování Panu Bohu s prosbou

o Boží požehnání – Výročí svatby.

18.10

Pondělí

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
19.10

Úterý

20.10

Středa

15:45

Skřipov

Modlitba sv. růžence

a požehnání NSO

16:15

Skřipov

Za ++ rodzicow Elzbiete i Maksymiliana Szuscikow.
21.10

Čtvrtek

Bl. Karla Rakouského 17:00

Hrabství

Za + Eriku Maivaldovou, manžela

a zdraví a Boží požehnání pro všechny

v rodině

18:00

Jakubčovice

Za Annu Kudělovou, manžela, dva zetě, sourozence a rodiče z obou stran, za rodinu Poltierovou
22.10

Pátek

Sv. Jan Pavel II, papež 15:45

Skřipov

Modlitba sv. růžence

a požehnání NSO

16:15

Skřipov

Za dožitých 80. let života s prosbou o další pomoc a ochranu Panny Marie, za živou rodinu.
17:00

Hrabství

Za otce Josefa JANEK

u příležitostí jeho narozenin s prosbou o Boží požehnání s přímluvou PMUP

23.10

Sobota

Sobotní památka Panny Marie
24.10

Neděle

30. neděle

v mezidobí.

8:00

Jakubčovice

Za Annu Meleckou, dceru, rodiče z obou stran a za všechny zesnulé z rodiny Melecké a Filipové
9:30

Hrabství KRMÁŠ

Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu a za farníky z Hrabství
10:45

Skřipov

Za + Sestru CSr. Maximu Hedviku Víchovou, rodiče a sourozence

 

Děkuji za sbírku z minulé neděle, která vynáší:

Skřipov- 2 645 Kč.  Hrabství – 1 545 Kč. Jakubčovice – 1 130 Kč.

Tuto neděli je zvláštní sbírka určena na zaplaceni dluhu naší farnosti. Zůstatek dluhu farnosti Skřipov ke dni 14.10.2021 je 3 780 000 Kč.

Je možné si dnes vyzvednout u vchodu do kostela „DUŠIČKOVÝ LÍSTEČEK“. Doma, v klidu, můžete čitelně napsat jména svých drahých zesnulých, a pak tento lísteček během týdne nebo v neděli přinést do sakristie kostela. „OTČENÁŠKY” plánujeme číst a sloužit ve mši svaté v takovém pořadu: Skřipov v úterý 2.11 v 18 hodin, Hrabství v pondělí 1.11 v 16 hodin a v Jakubčovicích v úterý 2.11 v 17 hodin. .

Za tyto zemřelé se bude sloužit mše sv.

Kontakt: Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Skřipov č.p. 64, 747 45 Skřipov u Opavy

Farář P. Mgr. ThLic. Adam Józef Kasperek, mobil 731 625 669