Pořad bohoslužeb v týdnu od 20.2 do 27.2.2022

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
 

20.2

Neděle

 

7. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

Za Františku Černou, manžela, rodiče, dva syny, snachu, za živou

a + rodinu. Za duše v očistci

9:30

Hrabství

Na úmysl p. J. Burkové

Na jisty úmysl

10:45

Skřipov

Za Jaroslava Richtu, manželku, sestru a rodiče z obou stran, za zetě Jana Pělu
21.2

Pondělí

22.2

Úterý

23.2

Středa

24.2

Čtvrtek

25.2

Pátek

15:00

Opava

konkatedrála

Zádušní mše za otce biskupa Františka. Jsou zváni všichni kněží děkanátu i věřící.
26.2

Sobota

Sobotní památka Panny Marie 11:00

Ostrava

Katedrála

Zádušní mše sv.

a pohřeb Mons. Františka Václava Lobkowicze v ostravské katedrále Božského Spasitele v 11.00 h.

 

27.2

Neděle

 

8. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

Za farníky
9:30

Hrabství

Za Ludmilu Honusovou, manžela, jejich rodiče a za zdrávi

pro živou rodinu.

10:45

Skřipov

Za Ludmilu Balharovou a manžela

 

Od pondělí do pátku vzhledem k jarním prázdninám nebudou bohoslužby

a vyučování náboženství. Akutní záležitostí prosím hlaste na mé telefonní číslo 731 625 669 (P. Adam Jozef Kasperek, farář)

Ohlášky 20.2.2022

  1. Setkání biřmovanců na faře ve Skřipove bude 18.3 v 17 hodin.
  2. V pondělí je památka bl. Richarda Henkesa, kněze a mučedníka.
  3. V úterý je svátek stolce svatého apoštola Petra.
  4. Ve středu je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.
  5. Od pondělí do pátku vzhledem k jarním prázdninám nebudou bohoslužby a vyučování náboženství. Akutní záležitostí prosím hlaste na mé telefonní číslo 731 625 669 (P. Adam Jozef Kasperek, farář)
  6. Zemřel ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem ve věku 74 let, ve čtvrtek 17. února 2022. Na věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996. Biskup František Václav Lobkowicz se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Po zřízení ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 jmenován prvním sídelním biskupem nově zřízené ostravsko-opavské diecéze. Intronizace proběhla v ostravské katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996. Současně se založením diecéze čekala na prvního sídelního biskupa řada úkolů. Od zřízení diecézní kurie, vytvoření týmu spolupracovníků, zakládání pastoračních center až po stavbu budovy biskupství na Kostelním náměstí, která byla otevřena v roce 2000. Biskupskou službu mu začaly v posledních šesti letech komplikovat zdravotní problémy. V roce 2016 podstoupil náročnou operaci. Papež František poslal kondolence na ruce apoštolského administrátora ostravsko-opavské diecéze biskupa Martina Davida, ve kterém uděluje z celého srdce své apoštolské požehnání všem pozůstalým a všem, kdo se účastní posledního rozloučení. Zároveň svatý otec ujišťuje všechny duchovní a celé společenství věřících diecéze o své blízkosti. Otce biskupa, který velkodušně sloužil církvi, svěřuje papež František Božímu milosrdenství a vyprošuje mu u Pána odměnu věčného života přislíbenou všem věrným služebníkům evangelia. Zádušní mše sv. a pohřeb zesnulého bude v sobotu 26.02. v ostravské katedrále Božského Spasitele v 11.00 h.
  7. V pátek v 15 hodin bude v konkatedrále v Opavě sloužena zádušní mše za otce biskupa Františka. Jsou zváni všichni kněží děkanátu i věřící.