Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy
Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství
DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY
20.3 Neděle 3. nedělí postní 8:00
Jakubčovice Za Františka Černého, manželku, rodiče, dva syny, snachu. Za živou
a ++ rodinu, za duše v očistci.
9:30 Hrabství Za živé a ++ muže z Hrabství
PATROCINIUM
Poutní mše svatá
10:45 Skřipov Za Josefa Balhara k nedožitých
100 let, manželku a syna.
15:00 Skřipov Pobožnost křížové cesty s postní promluvou a svátostným požehnáním.
21.3 Pondělí
22.3 Úterý
23.3 Středa 16:15
Skřipov Volná mše sv.
24.3 Čtvrtek 16:00
Hrabství Za + Anežku Adamcovou a manžela. Za duše v očistci.
17:00 Jakubčovice Za Rudolfa Sonnka, manželku, syna, rodiče a sourozence. Za Alžbětu Stoklasovou, rodiče a sourozence
25.3 Pátek Slavnost Zvěstování Páně 15:30
Skřipov Pobožnost křížové cesty
a svátostné požehnání.
16:15 Skřipov Za Marii Binarovou, manžela, jejich sourozence a žijící rodinu
18:00 Jakubčovice Za živé a ++ členky klubu žen Jakubčovice, jejich manžely a děti.
26.3 Sobota Změna času na letní čas
27.3 Neděle 4. neděle v mezidobí se nazývá Laetare, což znamená „radostná“ 8:00
Jakubčovice Za Miroslavu Orlíkovou. Za Václava Laryše a rodiče z obou stran. Na poděkování za 75. let života a celou živou rodinu
9:30 Hrabství Na poděkování Pánu Bohu za 85. let života s prosbou o Boží požehnání s přímluvou Panny Marie, za zdrávi pro celou rodinu. Za + manžela
10:45 Skřipov Za Milené Mazurovou u příležitostí prvního výročí úmrtí. Za živou a ++ rodinu.
15:00 Skřipov Pobožnost křížové cesty s postní promluvou a svátostným požehnáním.

Ohlášky 21.03.2022
1. Dnes je sbírka na zaplacení dluhu naší farnost. Za týden bude sbírka NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ.
2. V postní době ve Skřipove se budou konat pobožnosti křížové cesty v pátek v 15:30 hodin a v nedělí v hodině Božího milosrdenství, ve které Pán Ježíš zemřel na kříži, a je to v 15 hodin. Pobožnost bude spojena s postní promluvou a svátostným požehnáním. Křižové cesty v Jakubčovicích a na Hrabství jsou po každé mší svaté.
3. Příprava na svatost biřmovaní v dubnu bude v pátek 8.4 a 29.4 po mší svaté v 17 hodin ve Skřipově.
4. V pátek (25.03.) je SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ a zároveň je to DEN MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU A ZA NENAROZENÉ DĚTI.
5. V pátek (25.03.) od 17.00 h. papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Svatý otec vybízí všechny věřící, aby se k němu připojili podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a skončení válečného konfliktu. My toto zasvěcení provedeme ve spojeni s biskupy a papežem ve Skřipově a Jakubčovicích.
6. Ze soboty na neděli se posouvá čas o jednu hodinu dopředu!!!
7. Příští neděli je 4. NEDĚLE POSTNÍ zvaná NEDĚLÍ RADOSTI (lat. „Laetare“).
8. PŘEDVELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ bude v sobotu 2. dubna dopoledne.
9. Z pátku 08.04. na sobotu 09. 04. se v opavské konkatedrále Panny Marie uskuteční ČTYŘIADVACETIHODINOVÉ ČTENÍ Z BIBLE. Zájemci, kteří se chtějí do čtení Bible zapojit, se mohou hlásit přes formulář na stránce projektu, kterou najdete na stránkách farnosti Opava.

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
(Přečtěte v ohláškách při mších svatých o 3. neděli postní 20. března 2022)

Bratři a sestry,
jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března od 17,00 hodin papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.
Svatý otec vybízí všechny biskupy, kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, mariánských svatyních i farních a řeholních společenstvích po celém světě.
Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a skončení válečného konfliktu. Můžete v tento den připutovat do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku, kde budu od 17,00 hodin slavit mši svatou spojenou s obřadem zasvěcení. Můžete se modlit ve farnostech a také být před Pánem při adoraci v rámci 24 hodin pro Pána.
Modlitba ze svatopetrské baziliky v Římě bude přenášena od 17,00 televizí Noe. Vytvořme spolu se Svatým otcem v pátek v podvečer velké společenství modlící se církve.
Děkuji všem, kteří toto pozvání k modlitbě přijmete.

+ Martin David
apoštolský administrátor