Pořad bohoslužeb v týdnu od 21.11 do 28.11.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
21.11

Neděle

Slavnost Ježíše Krista krále 8:00

Jakubčovice

Za Josefa a Marii Kudělovy,

za živou a ++ rodinu Kudělovou, Třískovou, Halušovou

9:30

Hrabství

Za Annu Kubánkovou, manžela, rodiče z obou stran a Stanislava Halfara
10:45

Skřipov

Za Josefa Tesaře a manželku Anežku. Za Lenku Zvalenou,

za Helenu Jarošovou a manžela

22.11

Pondělí

Sv. Cecilie    
23.11

Úterý

Sv. Klement    
24.11

Středa

Sv. Ondřej Dung-Lac

a druhové

   
25.11

Čtvrtek

Sv. Kateřiny Alexandrijské    
26.11

Pátek

     
27.11

Sobota

Sobotní památka Panny Marii 14:00-17:00 Výroba adventních věnců na faře.
28.11

Neděle

1. neděle

adventní

8:00

Jakubčovice

Za Andělu Beihauerovou, manžela, zetě, rodiče z obou stran a za celou živou rodinu a duše v očistci.
9:30

Hrabství

Volná mše sv.
10:45

Skřipov

Za + Jiřího Cihláře, vnuka Lukáše, za bratra Stanislava a rodiče.
16:00

Skřipov

Rozsvícení vánočního stromku

 

Ohlášky 21.12.2021

  1. Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na zaplaceni dluhu naší farnosti.
  2. V tomto týdnu pohřby a ostatní akutní záležitosti hlaste prosím otci Petrovi Bohačíkovi do Březové na mobil 732 336 411.
  3. Příští neděli je první adventní neděle a začátek nového církevního roku. Na začátku všech bohoslužeb se budou žehnat adventní věnce. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte před obětní stůl. 4.     Všechny úmysly mše sv. na první pololetí roku 2022 můžete nahlásit v sakristii  nebo prostřednictvím mailové adresy farnosti akasp@volny.cz
  4. Z rozhodnutí Svatého Stolce lze získat plnomocné odpustky duším v očistci do konce měsíce listopadu.
  5. Dne 21.11. o slavnosti Ježíše Krista Krále mše sv. končí obnovou zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Za tuto modlitbu lze dnes získat plnomocné odpustky.

 

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28.11.do 5.12.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
28.11

Neděle

1. neděle

adventní

8:00

Jakubčovice

Za Andělu Beihauerovou, manžela, zetě, rodiče z obou stran a za celou živou rodinu a duše v očistci.
9:30

Hrabství

Volná mše sv.
10:45

Skřipov

Za + Jiřího Cihláře, vnuka Lukáše,

za bratra Stanislava a rodiče.

16:00

Skřipov

Rozsvícení vánočního stromku
29.11

Pondělí

  6:30

Skřipov

RORÁTY

Volná mše svatá

30.11

Úterý

Svátek sv. Ondřeje 6:30

Skřipov

RORÁTY

Volná mše svatá

1.12

Středa

Sv. Edmunda Kampiána, kněze

a mučednika

6:30

Skřipov

RORATY

Volná mše sv.

16:15

Skřipov

Za Jiřinu a Jana Hulovy a jejich rodiče a sourozence. Za Marii Vladařovou

a zetě Wladarsch

2.12

Čtvrtek

  6:30

Skřipov

RORATY

Volná mše sv.

16:00

Hrabství

Volná mše sv.
17:00

Jakubčovice

Za Jana Víchu, bratra a rodiče. Za Leopolda Meleckého, manželku, snachu

a vnučku.

 

3.12

Pátek

První Pátek v měsíci

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

6:30

Skřipov

RORATY

Volná mše sv.

15:30

Skřipov

Adorace NSO

a příležitost ke sv. zpovědí

16:15

Skřipov

Poděkování za dožitých 90 let
4.12

Sobota

Sv. Jana Damašského    
5.12

Neděle

2. neděle adventní 8:00

Jakubčovice

Za Jana Víchu, bratra a rodiče. Za Leopolda Meleckého, manželku, snachu

a vnučku.

9:30

Hrabství

Volná mše sv.
10:45

Skřipov

Za + Annu Víchovou, za + manžela, rodiče a sourozence. Za + P. Matouše Víchu, + P. Jana Víchu, rodiče

a sourozence