Pořad bohoslužeb v týdnu od 24.10 do 31.10.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
24.10

Neděle

30. neděle

v mezidobí.

8:00

Jakubčovice

Za Annu Meleckou, dceru, rodiče z obou stran a za všechny zesnulé z rodiny Melecké a Filipové
9:30

Hrabství KRMÁŠ

Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu a za farníky z Hrabství
10:45

Skřipov

Za + Sestru CSr. Maximu Hedviku Víchovou, rodiče a sourozence
25.10

Pondělí

     
26.10

Úterý

     
27.10

Středa

  15:45

Skřipov

Modlitba sv. růžence

a požehnání NSO

16:15

Skřipov

Za Antonína Binara, jeho prarodiče z obou stran, za celou živou rodinu
28.10

Čtvrtek

Svátek sv. Šimona

a Judy, apoštolů

8:00

Jakubčovice

Za Zdeňka Kudělu, manželku, sourozence a rodiče z obou stran
9:30

Hrabství

Za + Františka Kudělu, dvě manželky a dceru
29.10

Pátek

  15:45

Skřipov

Modlitba sv. růžence

a požehnání NSO

16:15

Skřipov

Za Libora a Bronislavu Scholasterovy
30.10

Sobota

Sobotní památka Panny Marii   Změna času
31.10

Neděle

31. neděle

v mezidobí

8:00

Jakubčovice

Za Rudolfa Sonnka, manželku a syna, za Alžbětu Stoklasovou, za celou živou a ++ rodinu
9:30

Hrabství

Za + Josefa Štalmacha a duše v očistci, za dar víry, dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
10:45

Skřipov

Za farníky

 

Dušičková sv. zpověď

Jakubčovice 28.10 Čtvrtek   – Od 7:30 do 8:00

Hrabství 28.10 Čtvrtek          – Od 9:00 do 9:30

Skřipov 29.10 Pátek               – Od 15:00 do 16:15

Skřipov 1.11 Pondělí              – Od 17:30 do 18:00

Jakubčovice 2.11 Úterý         – Od 16:30 do 17:00

Skřipov 3.11 Středa                – Od 15:30 do 16:15

 

Společná mše svatá sloužená za zemřelé, které napíšete na kartičku Otčenášků bude:

SKŘIPOV – 2. listopadu v 18 hodin.

HRABSTVÍ – 1. listopadu v 16 hodin

JAKUBČOVICE – 2. listopadu v 17 hodin

Úmysly tzv. Otčenášků odevzdejte v zákristií po kterékoliv mši svaté od 3. říjná do 1 listopadu. (kartičku najdete u vchodu do kostela nebo kapli)

Dušičková pobožnost na hřbitově  

Úterý 2.11 v 19 hodin SKŘIPOV

Neděle 7.11 v 15 hodin HRABSTVÍ

Neděle 7.11 v 14 hodin JAKUBČOVICE