Pořad bohoslužeb v týdnu od 27.2 do 6.3.2022

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
 

27.2

Neděle

 

8. neděle v mezidobí 8:00

Jakubčovice

Za farníky
9:30

Hrabství

Za Ludmilu Honusovou, manžela, jejich rodiče a za zdrávi

pro živou rodinu.

Křest
10:45

Skřipov

Za Ludmilu Balharovou a manžela
28.2

Pondělí

     
1.3

Úterý

     
2.3

Středa

POPELEČNÍ STŘEDA 16:15

Skřipov

Za + manžela Ericha, za + Anne Kretkovou, za + Alenu Morávkovou a za + Honzu.
3.3

Čtvrtek

Čtvrtek po

Popeleční středě

16:00

Hrabství

Volná mše sv.
17:00

Jakubčovice

Za Josefa Lindovského, manželku, dvě dcery a dva zetě. Za rodiče

a duše v očistci.

4.3

Pátek

Pátek  po

Popeleční středě

První pátek v měsíci

15:30

Skřipov

Adorace NSO

Příležitost ke svaté zpovědí.

16:15

Skřipov

Za Stanislava Dluhoše, rodiče, dvě setry, tři švagry. Za Josefa Duška, manželku a dceru. Za Josefa Štenda a rodiče. Za dar zdraví pro celou živou rodinu
5.3

Sobota

Sobota po

Popeleční středě

8:00

Skřipov

Zádušní mše svatá za prvního sídelního biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze.
 

6.3

Neděle

 

1. NEDĚLE POSTNÍ 8:00

Jakubčovice

Za Bohumila Hona, manželku Amálii a sestru Marii. Za Drahomíru Rybářovou a Jana Rybáře
9:30

Hrabství

Za Vojtěcha Maivalda, manželku, rodiče z obou stran a všechny ++ z rodiny.
10:45

Skřipov

Za Františka Jaroše, manželku, dceru, syna Jiřího a manželku. Za zetě Jaroslava Kuřicu.

 

Ohlášky 27.2.2022

  1. Pán Bůh zaplať za dnešní MIMOŘADNOU KOSTELNÍ SBÍRKU NA POMOC UKRAJINĚ vyhlášenou Českou Biskupskou Konferenci. Za týden bude sbírka na haléř svatého Petra.
  2. Tento týden budeme prožívat Popeleční středu. Spolu s celou Církví začínáme POSTNÍ DOBU. Je to den PŘÍSNÉHO PŮSTU. Znamená to zdrženlivosti od masa a střídmost v jídle.  ZDRŽENLIVOST OD MASA zavazuje od 14 let a střídmost v jídle od 18 do 60 let. STŘÍDMOST V JÍDLE znamená, že člověk může jíst 3 x během dne, ale jen jednou se může najíst plně. Připojme se k výzvě papeže Františka a v den Popeleční středy nabídneme své posty a modlitby za Ukrajinu! Popelec se bude udělovat: ve Skřipově ve středu v 16:15. Pak ve čtvrtek na Hrabství v 16:00 a Jakubčovicích v 17:00. Kněz po modlitbě svěcení popela a pokropení popela svěcenou vodou pronáší jednou pro všechny přítomné formuli, jak je uvedena v Římském misálu: „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“.
  3. Pobožnosti křížové cesty budou: ve Skřipově v pátek v 15:30 (prosím společenství farnosti, aby se ujala vedení pobožnosti křížové cesty a zapsala se v zákristii na letáček – pobožnost bude vedena laiky. Tento pátek bude ještě adorace a svátostné požehnání) a nedělí v 15:00 (pobožnost bude vedena knězem, ukončená postní promluvou a svátostným požehnáním). Na Hrabství bude pobožnost křížové cesty ve vsedni den po mší svaté a v nedělí ve 13:30 hodin.
  4. Tento týden je první pátek v měsíci – ZASVĚCEN POCTĚ BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ. Ve Skřipově od 15:30 hodin bude adorace NSO a příležitost ke svaté zpovědí. Na závěr bude svátostné požehnání a bude následovat mše svatá. Tento den dopoledne navštívím nemocné a oslabené farníky.
  5. V pondělí bude setkání naší farní skupinky v rámci synody o synodalitě na faře ve Skřipově v 18 hodin.
  6. V sobotu v 8 hodin budu celebrovat requiem za zesnulého prvního sídelního biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze.
  7. Farnost má nové telefonní číslo, které bude už stabilně připsané do právnické osoby římskokatolické farnosti Skřipov. Dosavadní číslo bylo moje soukromé, které se muže dal používat pro soukromé záležitostí. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SKŘIPOV: mobil 604 882 710