Pořad bohoslužeb v týdnu od 3.4 do 10.4.2022

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
3.4

Neděle

5. neděle postní 8:00

Jakubčovice

Za Jiřího Hykla a jeho rodinu.

Za Marii Rychtářovou

a Anežku Kudělovou

9:30

Hrabství

Za Květuši Lindovskou, manžela, dceru a zetě. Na poděkování Pánu Bohu za zdraví pro celou živou rodinu
10:45

Skřipov

Za Františka Šajera a živou rodinu, za Huberta Binara, manželku a jejich děti Bertu, Josefa a Anežku.
15:00

Skřipov

Pobožnost křížové cesty s postní promluvou a svátostným požehnáním.
4.4

Pondělí

5.4

Úterý

6.4

Středa

16:15

Skřipov

Za + Josefa Jaroše, rodiče, bratry

a sestru. Za celou živou rodinu

7.4

Čtvrtek

17:00 Hrabství Volná mše sv.
18:00

Jakubčovice

Za Josefa Stoklasu, rodiče a sourozence. Za Jana Kubečka, za Pavlínu Bohdálkovou, manžela, rodiče a sourozence.
8.4

Pátek

15:30

Skřipov

Pobožnost křížové cesty

a svátostné požehnání.

16:15

Skřipov

Za Josefa Binara, manželku

a sourozence.

Za Karolinu Binarovou a rodiče.

9.4

Sobota

10:00 – 11:00 SKŘIPOV

Příležitost ke svaté zpovědí ve Skřipově. Bude cizí zpovědník, P. Mgr. Marcin Kieras, farář v Hradci nad Moravici.

10.4

Neděle

KVĚTNÁ NEDĚLE

Žehnání ratolestí

a průvod

8:00

Jakubčovice

Za Annu Sonnkovou, manžela a syna. Za Alžbětu Stoklasovou a celou živou, a ++ rodinu Sonnkovou
9:30

Hrabství

Volná mše sv.
10:45

Skřipov

Volná mše sv.
14:00  17:00

Opava

Příležitost ke svaté zpovědí v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Ve čtvrtek 31.3.2022 ve 12 hod sloužil v přímém přenosu na TV NOE sv. mši náš otec Adam. Děkujeme za krásný a hluboký prožitek.

Dnešní neděle je tzv. smrtná neděle  a kříže se zahalily …..

Ohlášky 3.4.2022

  1. PŘÍLEŽITOST K PŘEDVELIKONOČNÍ SVATÉ ZPOVĚDI
Předvelikonoční zpovídání
Den Místo
Středa

6.4

Skřipov

15:45 – 16:15

Čtvrtek

7.4

Hrabství

16:45 – 17:00

Jakubčovice

17:45 – 18:00

Pátek

8.4

Skřipov

15:45 – 16:15

Sobota

9.4

Skřipov

10:00 – 11:00

Bude zpovídat cizí zpovědník

Neděle

10.4

Jakubčovice

7:15 – 8:00

Opava – konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

14:00 – 17:00

Středa

13.4

Skřipov

15:45 – 16:15

Zelený Čtvrtek

14.4

Skřipov

19:00 – 19:30

Velky Pátek

15.4

Skřipov

19:00 – 19:30

 

V neděli (10.04.) odpoledne od 14.00 do 17.00 h bude V OPAVSKÉ KONKATEDRÁLE ZPOVĚDNÍ DEN. Bude tam k dispozici větší počet zpovědníků. At nikdo nezůstane nepřipraven na prožívání největších tajemství naší spásy!

Všichni také pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!

  1. Příští neděli (10.04.) je KVĚTNÁ NEDĚLE – začátek SVATÉHO TÝDNE.

PŘI VŠECH BOHOSLUŽBÁCH BUDE ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ!

  1. POSTNÍ ALMUŽNU PRO POSTIŽENÉ VÁLEČNÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ. můžete předat v zákristii po bohoslužbách.