Pořad bohoslužeb v týdnu od 5.12 do 12.12.2021

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství

DEN LITURGICKÁ

OSLAVA

HODINA BOHOSLUŽBY
5.12

Neděle

2. neděle adventní 8:00

Jakubčovice

Za Jana Víchu, bratra a rodiče. Za Leopolda Meleckého, manželku, snachu a vnučku.
9:30

Hrabství

Volná mše sv.
10:45

Skřipov

Za + Annu Víchovou, za + manžela, rodiče a sourozence. Za + P. Matouše Víchu, + P. Jana Víchu, rodiče

a sourozence

6.12

Pondělí

Sv. Mikuláše    
7.12

Úterý

Památka sv. Ambrože, biskupa 6:30

Skřipov

RORATY

Volná mše sv.

8.12

Středa

Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu 16:15

Skřipov

Za Marii Sokolovou a manžela, za 4 syny a dceru z manželem
9.12

Čtvrtek

  6:30

Skřipov

RORATY

Volná mše sv.

16:00

Hrabství

Volná mše sv.
17:00

Jakubčovice

Za Milušku Papákovou, manžela, syna, rodiče z obou stran. Za Josefa Němce a rodiče
10.12

Pátek

Panny Marie Loretánské 6:30

Skřipov

RORATY

Volná mše sv.

16:15

Skřipov

Za Jiřího Mazura, za rodinu a Zurovou a Binarovou, za mrtvou a živou rodinu
11.12

Sobota

Sv. Damasa I, papeže    
12.12

Neděle

3. neděle

adventní

8:00

Jakubčovice

Za živou a ++ rodinu Sonnkovou, Laryšovou, Bohdalovou, Mazurovou, Kaniovou a Víchovou
9:30

Hrabství

Za + Františka Scholástera u příležitostí 3. výročí úmrtí za jeho rodiče a sourozence
10:45

Skřipov

Za Janu Kubánkovou, Jindřicha Kubánka, manželku a rodiče. Za manžely Oprštěné a syny

 

Ohlášky 5.12.2021

  • Za týden, 12.12. bude MIMOŘÁDNA SBÍRKA NA DOSTAVBU DIECÉZNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE.
  • RORÁTNÍ MŠE SV. budou ve úterý, čtvrtek a pátek v 6:30 ve Skřipově
  • Ve středu (08.12.) je SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se ten den zúčastnit mše sv.!
  • Příští neděli (12.12.) je ADVENTNÍ NEDĚLE zvána „GAUDETE“ tj. NEDĚLE RADOSTI.
  • V sakristii jsou už VÁNOČNÍ OPLATKY.
  • VŠECHNY ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2022 můžete nahlásit v sakristii