U příležitosti připomenutí 30.výročí Sametové revoluce uspořádal obecní úřad Skřipov v pátek 15.11. letošního roku, zásluhou starosty ing. Čecha, v našem farním kostele koncert středoškolského sboru Luscinia z Opavy vedeném sbormistrem Jiřím Slovíkem. Bylo to důstojné připomenutí této významné události v novodobých dějinách našeho státu. Pěvecký sbor odvedl špičkový hudební výkon. Posluchači sbor odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
Děkujeme účinkujícím i organizátorům