Tento týden – proběhly ve všech farních vesnicích mše s prosbou za úrodu. Otec Adam tak obnovil již pozapomenutou tradici. Mše se konaly venku u božích muk v Jakubčovicích a na Hrabství a u Binarové kapličky ve Skřipově.