Půlnoční mše ve farním kostele sice už začínala v osm hodin večer, ale byla víc než důstojným připomenutím narození Ježíše. Velkou zásluhou na tom měl místní kostelní sbor pod vedením paní Halfarové, který tuto mši, po celou dobu trvání, provázel nádherným zpěvem.