V dnešní době probíhá rekonstrukce fulneckého kostela Nejsvětější Trojice. V kopuli věže našli, mimo jiné, i zprávu ( z roku 1988) tamějšího kněze Jana Evangelisty Jiřího Víchy. To by až tak nebylo nic výjimečného. Výjimečné je, že tento kněz měl staršího bratra Antonína, který byl také knězem a mají synovce Bohumila, který je knězem také (farnost Oldřišov). A celý rod pochází se Skřipova. Již zmíněný P. Vícha neměl život lehký. Studoval filosofii, teologii, ekonomiku. byl členem řehole Menších bratří kapucínů. Byl opakovaně žalářován komunistickým režimem. Nesměl vykonávat kněžské povolání. Přesto neztrácel víru.  Psal básně a v  roce 1968 konečně mohl zase působit v duchovní správě jako kaplan ve Fulneku. Stal se v letech 1974 – 1991 provinciálem kapucínů. Zemřel v roce 1997. Proto ta skřipovská kněžská stopa ve Fulneku ….

Připojujeme kopii nalezené zprávy.