Letošní karmáš 20.října měl nezvykle slavnostní podobu. V letošním roce uplynulo 230 let od počátku existence samostatné skřipovské farnosti. Proto jsme uspořádali v našem kostele koncert dětského sboru z Opavy a současně i uskutečnili výstavu výtvarných prací žáků skřipovské základní školy.

Skřipovská farnost slavila…

Letošní rok oslavila Skřipovská farnost, tvořená obcemi Skřipov, Hrabství a Jakubčovice, 230 let své samostatné existence. Toto krásné jubileum důstojně oslavila ve spolupráci s místní školou. V sobotu 20. října se uskutečnil ve farním kostele koncert dětského pěveckého sboru Domino z Opavy a současně proběhla vernisáž dětských kreseb. Koncert padesáti dětí v kostelním prostoru byl úžasný a pochopitelně i dětské kresby, které byly v kostele vystaveny, byly krásné a inspirující. Takže všichni dětští umělci si zasloužili pochvalu a organizátoři taky. Po oficiální části následovala sousedská zábava v místním sále U Meleckých (majitelům patří dík za propůjčení sálu). Kostel i sál byl plný a nejenom přítomnými farníky, ale všemi lidmi, kteří měli zájem si poslechnout nádherný koncert a prohlédnout si tvorbu dětí a tím i podpořit jejich další aktivity.