Jak již jsme informovali, letošní léto v naší farnosti bylo ve znamení práce mnoha obětavých farníků a pochopení soukromých dárců a zastupitelstva obce.

Nejdříve byly vyměněny  veškeré venkovní dveře včetně hlavního okna v průčelí kostela. Tuto akci sponzorovala firma Hon – okna dveře z Laštoviček.

V červenci pak byly započaty paralelně dvě stavební akce.

Ta první a rozhodující pro fungování kostela, byla oprava dlouhodobě staticky poškozené klenby, která byla v havarijním stavu a bylo nutno provést její zpevnění pomocí ocelových svorníků a táhel. Tato akce se mohla uskutečnit jen díky pochopení zastupitelstva obce Skřipova, které poskytlo na tuto havarijní opravu dotaci ve výši 724 tis. Kč. Za pochopení problému a za  tento sponzorský dar jim patří naše veliké poděkování. Práce byly provedeny profesionální firmou s následným „generálním úklidem“ kostela našimi farníky.

Druhou letní akcí byla výstavba tolik potřebného hospodářského zázemí a garáže na skřipovské faře, které bude sloužit i pro potřeby provozu kostela. A i zde se do stavby zapojili obětaví farníci, kteří odpracovali desítky dobrovolných hodin. Výsledek můžete vidět na farní zahradě a jsme přesvědčeni, že tato stavba „farního  domečku“ zkrášlila i  střed obce. Celá stavba, která prakticky proběhla, až na nutné zemní práce, svépomocí,  stála 546 tis. Kč a byla zcela financována z příspěvků dobrovolných dárců z řad občanů Skřipova – Karla Hona, Milana Lindovského, Petra a Josefa Víchy.

foto opravy klenby kostela – tam, kde byla strašidelná prasklina, není již nic než rozdílný odstín malby (snad v příštím roce vymalujeme celou klenbu) a foto systému svorníků a tahle nad klenbou kostela

a konečná podoba „domečku“