Dnešní nedělní mše sv. byla výjimečná tím, že byla součástí slavnosti Krve a Těla Páně. Na závěr mše se uskutečnil průvod Páně se zastavením u čtyř polních oltářů.