Mše sloužena na počest Matky Boží Panny Marie v našem farním kostele zaujala fotografický spolek Člověk a Víra a tak zveřejnil na svých web stránkách fotoreportáž z této slavnostní mše. My jsme použili tyto fotografie zachycující krásnou atmosféru slavnostní mše pro zveřejnění i na našich stránkách:

Katolická církev ČR Ostravsko-Opavská diecéze 2021 Leden 01 (leden) leden 01, Slavnost Matky Boží Panny Marie, Skřipov

Mše svatá ke slavnosti Matky Boží Panny Marie na Nový rok ve farnosti Skřipov. Celebroval p. Mário Račko.
Foto Ivana Bužková

    

O spolku Člověk a Víra

Fotografický spolek Člověk a Víra se začal rodit v roce 2011. Jeho prvním cílem bylo rozvíjet křesťanskou fotografii jako do té doby opomíjený žánr a přispívat ke kultivaci chování fotografů během církevních obřadů. spolek zahajoval v Praze se třemi fotografy, rychle se však rozvíjel, a tak v současné době působí už více než 140 členů nynějšího spolku Člověk a Víra (ve věku od 15 do 75 let) po celé ČR a 4 na Slovensku.

Díky preciznímu přístupu k práci, znalosti liturgie a fotografickým výsledkům jsme si dokázali vybudovat pevné místo v církevních strukturách. Těšíme se podpoře České biskupské konference, jsme fotografy katedrály sv. Víta v Praze a dalších předních chrámů v Čechách i na Moravě, spolupracujeme s jednotlivými biskupy v jejich diecézích, jsme partnery řady řeholních společenství, náboženských organizací i farností. Dokumentujeme všechny důležité události v církevním prostředí v ČR s občasným přesahem do dalších zemí. Zakladatel spolku Roman Albrecht je osobním fotografem kardinála Dominika Duky. Naše fotografie jsou pravidelně publikovány v církevních i jiných periodikách, v knihách a na sociálních sítích. Provozujeme největší českou databanku fotografií z církevního prostředí. Pořádáme každoroční výstavy nejlepších prací, které se poprvé otevírají vždy v Adventu na Pražském hradě a během roku pak putují po dalších diecézích.