Dnešní neděle a mše svatá pro celou farnost měla slavnostní atmosféru. Kostel krásně vyzdobený, po obci polní oltáře, vše připraveno na oslavu svátku Těla a Krve Páně.  Svátek, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista, jako Boha  i jako člověka v eucharistii, kdy dochází při mši svaté k přeměně obětovaného chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista. Na závěr bohoslužby byl liturgický průvod, kde náš otec Adam nesl tuto neděli Svátost oltářní, s následnou krátkou pobožností na čtyřech předem určených místech ( oltářích – za kostelem (oltář Hrabství), na Výhoně (oltář Jakubčovice), u školy (oltář Skřipov), před kostelem (oltář biřmovanci)) a v kostele, po naší vesnici.

Kněze Adama chránil nově zrestaurovaný nádherně vyšívaný baldachým.

a na závěr fotodokumentace vnitřní (spodní) strana baldachýmu a jeho okraj – detaily , který běžně farník nevidí