Jak již se stalo tradicí, naší farníci se pustili do stavění májky, prastarého lidového zvyku. Tentokráte za pomocí obce a zejména mladých skřipovských hasičů a osobní angažovanosti starosty obce. A je jen dobře, když v tomto hasiči vytrvají a tuto tradici časem převezmou za svou. Současně se provedl „zahradní úklid“ fary. akce se vydařila, májka stojí…. díky všem účastníkům a i farnicím, které připravili pohoštění.