I když je kaple v Jakubčovicích stále ještě v rekonstrukci, to neznamená, že farní život stagnuje. Bohoslužby se konají v místní knihovně  a např. modlitba za úrodu u místních božích muk a svatodušní vaječina v areálu místních hasičů.