Ve středu 6.ledna byla slavnost Zjevení Páně nebo ji také známe pod názvem Tří králů.
V návaznosti na tuto slavnost je i tradiční žehnání “Christus mansionem benedicat” C +M +B, známé nyní spíše pod názvem K+M+B (Kašpar, Melichar, Baltazar – údajná jména mudrců-králů), které se kreslí nad dveře domů.
K této době se váže i Třikrálová sbírka pro potřebné organizovaná Charitou. Vzhledem k pandemii Covid je letos sbírka formou online na www.trikralovasbirka.cz.  a přes „třikrálové“ pokladničky Charity. U nás je pokladnička u pokladen v prodejně TUTY. Sbírka probíhá od 1. do 24. ledna. Kdo finančně přispěje na sbírku může si také  opravit letopočet požehnání nad dveřmi  svého domu.
ŽENA-IN - My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám…