Vánoční doba končí svátkem Křtu páně a nastává čas úklidu kostela. Betlém i s mnichem kapucínkem se zase uschoval na příští vánoce. Odstrojil se i vánoční strom na farní zahradě. Nastala doba liturgického mezidobí.

Děkujeme farníkům, kteří přišli a pomohli. Foto – farní kostel, kaple Hrabství (O.Černík)