Na Hromnice končí i vánoční doba, nastává čas úklidu kostela. Betlém i s mnichem kapucínkem se zase uschová na příští vánoce. Odstrojil se i vánoční strom na farní zahradě. Nastala doba postní.

Proto se i v našem kostele a v kaplích uklízelo. Děkujeme farníkům, kteří přišli a pomohli. Foto – farní kostel, kaple Hrabství (O.Černík)