I když se to v současné covidové době nezdá, advent se blíží. A k tomu náš obyčej – rozsvícení vánočního stromu. A protože nechceme pořád kácet stromy v lese pro vánoční strom, tak jsme se rozhodli vysadit na naší farní zahradě stromek, který bude za pár let sloužit jako vánoční strom. Jeho výsadba proběhla symbolicky v předvečer oslav čsl. státnosti 28. října.

Děkujeme organizátorům a sponzorům celé akce: rodině Josefa a Petra Víchy, rodině Karlu Hona a rodině Lindovských.